Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych, projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.


Modelowe kompleksy agroenergetyczne
jako przykład kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

Projekt Kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08

Aktualności

Tematyka projektu ComBoNDT skupia się na nowych lekkich materiałach (CFRP) w zastosowaniach lotniczych. Certyfikacja połączeń klejowych jest istotnym krokiem do pełnej integracji elementów wykonanych z materiałów CFRP, ponieważ klejenie jest optymalnym sposobem ich łączenia. Obecnie trudności w ocenie jakości połączenia metodami nieniszczącymi (NDT) ograniczają wykorzystanie połączeń klejowych w lotnictwie. Celem projektu ComBoNDT jest przezwyciężenie tych ograniczeń i dalszy rozwój rozszerzonych metod NDT odpowiednich do inspekcji łączonych powierzchni i połączeń klejowych.

więcej »

RENEXPO 2013

Tej jesieni Instytut Maszyn Przepływowych PAN wspólnie z Towarzystwem Elektrowni Wodnych (TEW), Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) oraz spółką REECO Poland organizują już po raz piąty konferencję hydroenergetyczną towarzyszącą targom RENEXPO Poland w Warszawie. Konferencja odbędzie się 22 września br. – dzień przed obradami XXIV Zgromadzenia Krajowego TEW. Podobnie jak w poprzednio, przewidziano segment dotyczący sytuacji sektora energetyki wodnej w świetle aktualnej polityki Polski i innych krajów europejskich oraz segment zawierający wystąpienia o charakterze naukowo-technicznym. Dalsze szczegóły dostępne są w materiałach do pobrania z naszej strony:

Instytut Maszyn Przepływowych jako jedyny spośród jednostek naukowych uzyskał nagrodę w kategorii „Gazela Biznesu” dla średnich firm. Uroczysta gala odbyła się w 20.01.2015 w budynek biblioteki głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Galę uświetnił recital Łukasza Zagrobelnego.

więcej »

Diamenty Forbesa 2015

Instytutu Maszyn Przepływowych PAN dołączył do prestiżowego grona Diamentów Forbesa 2015 w kategorii przedsiębiorstw o przychodach od 5 do 50 mln PLN. Nagrodą zostały uhonorowane przedsiębiorstwa, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

więcej »

NOWE WŁADZE INSTYTUTU MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PROF. JAN KICIŃSKI NOWYM DYREKTOREM IMP PAN

Dnia 1 lipca 2014 roku w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku odbyło się spotkanie załogi z udziałem Prezesa PAN, prof. M. Kleibera oraz zaproszonych gości.

W trakcie tego spotkania Prezes PAN podziękował odchodzącemu Dyrektorowi, prof. J. Mikielewiczowi za wieloletnią współpracę I kierowanie Instytutem przez 4 kadencje i  wręczył nominację nowemu Dyrektorowi prof. J. Kicińskiemu.

więcej »

Projekty realizowane w IMP PAN

DO GÓRY