Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych, projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.

Centrum Badawcze PAN w Jabłonnie


Modelowe kompleksy agroenergetyczne
jako przykład kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

Projekt Kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku jest inicjatorem stworzenia Bałtyckiego Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej "BALTECO", które w założeniu ma stać się platformą współpracy instytucji naukowych, przedsiębiorców, administracji publicznej oraz organizacji wsparcia biznesu na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego.

więcej »

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska (C), prezes PAN Jerzy Duszyński (P) i dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN profesor Jan Kiciński (L), podczas otwarcia Centrum Badawczego

Dzień 17 września 2015 roku był bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego Instytutu. Formalnie otwarte zostało Centrum Badawcze PAN w Jabłonnie.  Centrum to jest zakładem zamiejscowym/filią Instytutu i w pełni podlega naszej instytutowej administracji. To także piękniejsza i nowocześniejsza część Instytutu. Są tu bowiem najnowocześniejsze laboratoria w Polsce i w Europie.

więcej »

Współpraca z AGH

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a Instytutem Maszyn Przepływowych PAN.

Dnia 30 czerwca w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a Instytutem Maszyn Przepływowych PAN. Umowę podpisali  Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Współpracy na AGH oraz Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - Dyrektor IMP PAN.

Kliknij aby zobaczyć dokument

Diamenty Forbes rozdane

W dniu 23 czerwca 2015 Instytut Maszyn Przepływowych otrzymał nagrodę "Diamenty Forbesa" dla jednej z najszybciej rozwijających się firm w woj. Pomorskim. Jest to nagroda przyznawana co roku przez Magazyn "Forbes" dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w całej Polsce. Dyplom dla Instytutu odebrał Dyrektor - prof. Jan Kiciński.

Fot. Grzegorz Szymański

energy globe award

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku został uhonorowany nagrodą Energy Globe National Award 2015, za realizację i koordynację krajowego projektu POIG.01.01.02-00-016/08 „Modelowe kompleksy agroenergetyczne ….”, jako jednego  z ponad 1500 najlepszych projektów ekologicznych ze 177 krajów na świecie.

wiecej »

Profesor Wiesław Ostachowicz wraz z zespołem otrzymał pierwszą nagrodę The Dragon-STAR Innovation Award.Jest to wyróżnienie przyznawane za wybitną współpracę członków Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludowąw zakresie prowadzenia badań naukowych i innowacji.

więcej »

Projekty realizowane w IMP PAN

DO GÓRY