Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych, projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.

KEZO - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne

Program Strategiczny - Zrealizowane Instalacje

Energy Globe National Award 2015

Z przyjemnością informujemy, że IMP PAN otrzymał, najbardziej prestiżową nagrodę przyznawaną w dziedzinie ochrony środowiska – Energy Globe National Award 2015 – za projekt Kogeneracja rozproszona oparta na odnawialnych źródłach energii. Gala, podczas której Prof. Jan Kiciński w towarzystwie dr. inż. Grzegorza Żywicy odebrał nagrodę w kategorii Ogień...

więcej »

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska (C), prezes PAN Jerzy Duszyński (P) i dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN profesor Jan Kiciński (L), podczas otwarcia Centrum Badawczego

Dzień 17 września 2015 roku był bardzo ważnym wydarzeniem dla Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. Formalnie otwarte zostało Centrum Badawcze PAN KEZO - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, zlokalizowane w Jabłonnie w Powiecie Legionowskim.

więcej »

FILM Z OTWARCIA CENTRUM BADAWCZEGO PAN KEZO

Na uroczystej gali podczas III Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi (5-6.11.2015) IMP PAN otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 za innowacyjne technologie opracowane w ramach prowadzonych projektów, a w szczególności za potencjał innowacyjny jaki posiada Centrum Badawcze w Jabłonnie. Nagrodę odebrał Dyrektor Instytutu, prof. Jan Kiciński, który udzielił też okolicznościowego wywiadu dla Gazety Wyborczej.

więcej »

Profesor Wiesław Ostachowicz otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS). Godność Członka Honorowego otrzymał za znaczący wkład w rozwój Polskiej Mechaniki oraz zasługi dla Towarzystwa.Na potwierdzenie nadania tytułu Członka Honorowego na ręce Profesora Wiesława Ostachowicza, podczas posiedzenia RN IMP PAN w dniu 29 października 2015, Sekretarz Generalny PTMTS Profesor Witold Elsner wręczył Dyplom oraz Legitymację Członkowską (Nr 193).

więcej »

W dniach 22-23 października w Amber Expo w Gdańsku odbyły się targi Technicon Innowacje 2015. Z wielką przyjemnością informuję, że Instytut Maszyn Przepływowych PAN zdobył Złoty medal za Urządzenie plazmowe do obróbki powierzchni elementów, Srebrny medal za Domową mikrosiłownię kogeneracyjną ORC oraz Nagrodę specjalną  J.M. Rektora Politechniki Gdańskiej za Warstwy wysoce uporządkowanych nanorurek ditlenku tytanu dla zastosowań w fotowoltaice i fotokatalizie.

więcej »

Z dużą satysfakcją możemy poinformować, że wniosek projektowy złożony przez konsorcjum koordynowane przez IMP PAN dotyczący planowania, modelowania i zarządzania rozproszonymi systemami energetycznymi został doceniony przez Komisję Europejską i nagrodzony w tegorocznym rozdaniu w ramach konkursu Call for Twinning (Horyzont 2020), do którego przystąpiło 552 zespołów badawczych.

więcej »

W dniach 15-17 października 2015 w Opolu odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki. Prof. J. Kiciński wygłosił tu wykład inauguracyjny pt: Energetyka obywatelska w Polsce - nadzieje i obawy, a także był panelistą w panelu dyskusyjnym Perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej w Polsce i UE z udziałem prof. J. Buzka.

więcej »

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku jest inicjatorem stworzenia Bałtyckiego Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej "BALTECO", które w założeniu ma stać się platformą współpracy instytucji naukowych, przedsiębiorców, administracji publicznej oraz organizacji wsparcia biznesu na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego.

więcej »

Projekty realizowane w IMP PAN

DO GÓRY