Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych, projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.

Centrum Badawcze PAN w Jabłonnie


Modelowe kompleksy agroenergetyczne
jako przykład kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

Projekt Kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08

Współpraca z AGH

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a Instytutem Maszyn Przepływowych PAN.

Dnia 30 czerwca w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a Instytutem Maszyn Przepływowych PAN. Umowę podpisali  Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Współpracy na AGH oraz Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - Dyrektor IMP PAN.

Kliknij aby zobaczyć dokument

Diamenty Forbes rozdane

W dniu 23 czerwca 2015 Instytut Maszyn Przepływowych otrzymał nagrodę "Diamenty Forbesa" dla jednej z najszybciej rozwijających się firm w woj. Pomorskim. Jest to nagroda przyznawana co roku przez Magazyn "Forbes" dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w całej Polsce. Dyplom dla Instytutu odebrał Dyrektor - prof. Jan Kiciński.

Fot. Grzegorz Szymański

energy globe award

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku został uhonorowany nagrodą Energy Globe National Award 2015, za realizację i koordynację krajowego projektu POIG.01.01.02-00-016/08 „Modelowe kompleksy agroenergetyczne ….”, jako jednego  z ponad 1500 najlepszych projektów ekologicznych ze 177 krajów na świecie.

wiecej »

Profesor Wiesław Ostachowicz wraz z zespołem otrzymał pierwszą nagrodę The Dragon-STAR Innovation Award.Jest to wyróżnienie przyznawane za wybitną współpracę członków Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludowąw zakresie prowadzenia badań naukowych i innowacji.

więcej »

Tematyka projektu ComBoNDT skupia się na nowych lekkich materiałach (CFRP) w zastosowaniach lotniczych. Certyfikacja połączeń klejowych jest istotnym krokiem do pełnej integracji elementów wykonanych z materiałów CFRP, ponieważ klejenie jest optymalnym sposobem ich łączenia. Obecnie trudności w ocenie jakości połączenia metodami nieniszczącymi (NDT) ograniczają wykorzystanie połączeń klejowych w lotnictwie. Celem projektu ComBoNDT jest przezwyciężenie tych ograniczeń i dalszy rozwój rozszerzonych metod NDT odpowiednich do inspekcji łączonych powierzchni i połączeń klejowych.

więcej »

RENEXPO 2013

Tej jesieni Instytut Maszyn Przepływowych PAN wspólnie z Towarzystwem Elektrowni Wodnych (TEW), Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) oraz spółką REECO Poland organizują już po raz piąty konferencję hydroenergetyczną towarzyszącą targom RENEXPO Poland w Warszawie. Konferencja odbędzie się 22 września br. – dzień przed obradami XXIV Zgromadzenia Krajowego TEW. Podobnie jak w poprzednio, przewidziano segment dotyczący sytuacji sektora energetyki wodnej w świetle aktualnej polityki Polski i innych krajów europejskich oraz segment zawierający wystąpienia o charakterze naukowo-technicznym. Dalsze szczegóły dostępne są w materiałach do pobrania z naszej strony:

Projekty realizowane w IMP PAN

DO GÓRY