PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej


Instytut Maszyn Przepływowych

im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk

Powołany w 1956 roku


Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) jest wspólną inicjatywą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej oraz Marszałków i Samorządów Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych województwach.
Obejmuje swym zasięgiem obszar Polski północnej od Koszalina przez Województwo Pomorskie po wschodnie krańce Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU BIZNESOWYM W BRAZYLII

Szanowni Państwo,

W efekcie działań BKEE zmierzających do internacjonalizacji naszego Klastra, mamy wielką przyjemność przekazać Państwu zaproszenie skierowane do MŚP - Członków BKEE do aplikowania o udział w sponsorowanym przez UE spotkaniu biznesowym w Sãu Paulo, w Brazylii, dedykowanym dla przedsiębiorców z Brazylii oraz MŚP z 28 krajów UE w zakresie odnawialnych Źródeł Energii w dniach 7-11 Listopada 2016 roku. 

MŚP, które zostaną zakwalifikowane przez Ekspertów Inicjatywy Low Carbon Business Action (LCBA) w Brazyli do udziału w misji, będą miały zwrócone (w 80%)  koszty podróży. Aby aplikować o udział w misji należy wypełnić formularz dostępny bezpośrednio na stronie www.lowcarbonbrazil.com/application/reg.aspx najpóźniej do 18.09.2016 r.

Uwaga! Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi materiałami, gdzie znajduje się szczegółowy opis planowanego wydarzenia. Wszelkie pytania dot. spotkania prosimy kierować bezpośrednio na adres organizatorów info@lowcarbonbrazil.com

Osoby, które zdecydują się aplikować prosimy o przesłanie informacji o tym fakcie na adres bkee@imp.gda.pl

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za nowe inicjatywy Członków BKEE w Ameryce Południowej!

1.

Zaproszenie w jęz. angielskim

pdf

2.

Materiały informacyjne w jęz. angielskim

pdf

3.

Ulotka LCBA w jęz. angielskim

PRACE NAD WNIOSKIEM PROJEKTOWYM GERD4SE

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwają zaawansowane prace nad wnioskiem projektowym w ramach H2020, GERD4SE - Geographic and Environmental Raw Data For Smart Energy w ramach którego 75% całkowitego budżetu ma zostać rozdysponowane wśród MŚP należących dla Klastrów partycypujących w Konsorcjum. (Planowany całkowity budżet projektu to 3 800 000 euro). Wniosek jest składany dwuetapowo. Etap pierwszy został oceniony pozytywnie i zostaliśmy zaproszeni do kontynuacji prac na finalną wersją wniosku. Celem wniosku jest sprzyjanie współpracy Klastrów reprezentujących różne branże, a w efekcie wypracowanie między-sektorowej współpracy mającej na celu wygenerowanie nowych usług/łańcuchów współpracy. 

Szczegóły dotyczące selekcji MŚP oraz sposobu podziału środków są aktualnie w trakcie ustaleń, natomiast planowane są dotacje/vouchery w wysokości do 60 tyś. euro dla wybranego przedsiębiorstwa. 

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety (do 6.09.2016 - przedłużony deadline!), która będzie nieocenioną pomocą przy finalizacji prac nad wnioskiem. Ankieta została przygotowana przez Koordynatora wniosku GERD4SE i jest dostępna na poniżej stronie:

projekt COSMENERG

Szanowni Państwo, 

W imieniu Prof. Jana Kicińskiego mamy przyjemność poinformować Państwa, że projekt "COSMENERG - Clusters Excellence project in Central and Eastern European network of cluster organisations in the field of (eco- and bio) energy, renewable energy and environmental technology" został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji w ramach programu COSME. Jest to projekt szkoleniowy dla kadry zarządzającej BKEE, w ramach którego m.in. będzie aktualizowana Strategia Rozwoju dla BKEE oraz przeprowadzony zostanie zewnętrzny/podstawowy Audyt przez organizację ESCA - European Secretariat for Cluster Analysis (http://cluster-analysis.org/benchmarked-clusters), celem wskazania nam możliwości dot. poprawy funkcjonowania BKEE (audyt podstawowy kończy się otrzymaniem Brązowego Certyfikatu). Projekt ma na celu wymianę doświadczeń oraz naukę od "lepszych" - pozostałe Klastry uczestniczące w projekcie, oprócz Klastra z Serbii, który tak jak BKEE nie ma jeszcze żadnego Certyfikatu są bardziej od nas zaawansowane w aspekcie zarządzania i organizacji, i tak Klaster z Węgier (Koordynator projektu) - posiada złoty certyfikat, Klaster z Rumunii (srebrny) a Klaster z Niemiec - brązowy certyfikat). Projekt będzie realizowany przez dwa lata, począwszy od października 2016 r.

Mamy nadzieję, ze będzie to ważny krok dla BKEE w kierunku internacjonalizacji naszych działań i rozwinięcia współpracy!

Spotkanie klastra 29.09.2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie dziękujemy za udział w spotkaniu klastra, które odbyło się w dniu 29.09.2015r. Poniżej udostępniamy prezentacje prelegentów:

1.

prof. Janusz Gołaszewski - Dotychczasowa działalność Klastra

pdf

2.

dr Patryk Chaja - Centrum Badawcze PAN KEZO

pdf

3.

Stanisałw Szultka - Klastry – wyzwania i możliwości

4.

prof. AdamCenian - Program Strategiczny

pdf

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, iż w dniu 9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego Przyjął Uchwałę nr 316/31/15  w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz ISP.

Na mocy tej uchwały określono 4 obszary ISP:

1) ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne,

2) ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

3) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle,  dystrybucji i zużyciu energii i paliw;

4) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. 

ISP 3 – będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie; b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka; c) smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii; d) magazynowanie energii; e) pojazdy o napędzie alternatywnym; f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych; g) biokomponenty i biopaliwa; h) energetyczne wykorzystanie odpadów.

Przegląd projektów dla MSP

Przedstawiamy Państwu przegląd projektów dla klastrów oraz MSP, które niebawem zostaną ogłoszone bądź już trwają. Zestawienie zostało przygotowane przez firmę PNO Consultants Sp. z o.o.

Urząd Dozoru Technicznego (DT) rozpoczął egzaminy na certyfikowanych instalatorów odnawialnych źródeł energii. System certyfikacji instalatorów OZE został wprowadzony do polskiego prawa wraz z ubiegłoroczną nowelizacją Prawa energetycznego (tzw. małego trójpaku). 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI Eko Budownictwo i Energetyka Odnawialna

W dniu 4 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja pn. Eko-budownictwo i Energetyka Odnawialna szansą na rozwój regionu pomorskiego w programie Horyzont 2020. Konferecja była wspólnąinicjatywą Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Gdańskiego Klastra Budowlanego.


więcej »

W dniu 19.04.2013 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku odbyło się I Bałtyckie Forum OZE.

więcej »

Tezy wykładu wygłoszonego podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Gołdapi.

więcej »

Projekt Ustawy OZE

W związku z zaproszeniem z Ministerstwa Gospodarki do konsultacji społecznych nt. projektu ustawy OZE, Pomorski Urząd Marszałkowski przy współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN (koordynatorem Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego) zgłosił stanowisko Regionu Pomorskiego w tej sprawie.

Dokument został przesłany do Ministerstwa Gospodarki w obowiązującym terminie.

Zobacz dokument

Platforma Informacji o Nauce (PION)

Platforma Informacji o Nauce, (PION), jest bazą o potencjale naukowo - badawczym trzech uczelni Trójmiasta: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Morskiej.

Baza PION gromadzi informacje na temat:

  • kompetencji pracowników naukowych uczelni,
  • publikacji naukowych,
  • projektów z zakresu badań podstawowych, celowych i rozwojowych,
  • laboratoriów i dostępnej aparatury,
  • patentów i know-how,
  • ofert dotyczących innowacyjnych rozwiązań.

Baza PION ułatwia tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań jak również budowanie i uzupełnianie informacji związanych z kompetencjami uczelni wyższych, w celu zapewnienia efektywnej współpracy akademickiej z przemysłem i administracją.
Baza jest dostępna pod adresem: www.pion.gda.pl

Raport: Morski wiatr kontra atom

wind

zdjęcie: Google Earth

Analiza kosztów morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej oraz ich potencjału tworzenia miejsc pracy. Porównano koszty budowy i oddania do użytku projektowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu o mocy 3GW, z budową klastra morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznie strefie ekonomicznej o podobnej mocy.

więcej »

DO GÓRY