PL
EN


The Szewalski
INSTITUTE OF
FLUID-FLOW MACHINERY

Polish Academy of Sciences

Established in 1956

Opracowanie Zintegrowanych Technologii Wytwarzania Paliw i Energii z Biomasy, Odpadów Rolniczych i innych

Realizacja zadania badawczego jest dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Baltic Eco-Energy Cluster


Green Alternative for the Northern Poland Macroregion

TO TOP