INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
plen


Instytut Maszyn Przepływowych

im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk

Powołany w 1956 roku

Opracowanie Zintegrowanych Technologii Wytwarzania Paliw i Energii z Biomasy, Odpadów Rolniczych i innych

Realizacja zadania badawczego jest dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny


Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Pracownicy

Zakład Aerodynamiki Turbin

 

Logowanie

Program Strategiczny

strateg

Projekt Kluczowy

BKEE