PL
EN

Instytut powołano w roku 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie w Instytucie są prowadzone prace badawcze w zakresie: mechaniki płynów, przepływów wielofazowych, termodynamiki i wymiany ciepła, spalania, fizyki plazmy, techniki laserowej, mechaniki maszyn, mechaniki struktur inteligentnych, diagnostyki technicznej, tribologii, aerosprężystości oraz innych obszarów z zakresu dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi badawcze dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin i mikroturbin, pomp, sprężarek, wentylatorów, śrub okrętowych, odnawialnych źródeł energii, projektowania maszyn i urządzeń, obliczeń i ekspertyz technicznych, konstrukcji unikatowego wyposażenia i aparatury pomiarowej.

KEZO - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne

Showing results for " ###SWORDS### "
Spotkanie w centrum badawczym KEZO
Publikacja: 16.03.2023
W dniu 08.03.2023 odbyło się spotkanie w Centrum KEZO Instytutu Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego, w którym wzięła udział Pani Wiceprezes PAN Prof. Natalia Sobczak oraz pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Podczas spotkania omówiono wybrane zagadnienia badawcze dotyczące...więcej »
Z przyjemnością informujemy, iż w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017–2021, na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku uzyskał kategorię A+ w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Ocena została przeprowadzona przez Komisję...więcej »
Kolejnym krokiem w realizacji strategii Zielonego Uniwersytetu jest umowa ramowa, zawarta między Uniwersytetem Gdańskim a Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, będącym autorem i właścicielem nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Współpraca obu jednostek to nie tylko inicjowanie...więcej »
Rekrutacja do projektu rusza. Pierwsza w Polsce Akademia Wodorowa dla studentów. W marcu 2023 roku rusza pierwsza w Polsce Akademia Wodorowa dla studentów. Celem programu jest edukacja inżynierów realizujących zadania związane z rozwojem oraz zarządzaniem całym łańcuchem wartości technologii...więcej »
Po raz jedenasty zapraszamy do udziału w dorocznym spotkaniu hydroenergetyków, które swoją nazwą i tematyką kontynuuje tradycję cyklu konferencji naukowo-technicznych HYDROFORUM zapoczątkowanych jeszcze w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez Instytut Maszyn Przepływowych...więcej »

Projekty realizowane w IMP PAN

DO GÓRY