VI Bałtyckie Forum Biogazu
13-14 Września 2018

Koncentruje się na zagadnieniu wykorzystania biomasy odpadowej [ w tym rolniczej, wodnej i biodegradowalnych odpadów komunalnych ] na cele energetyczne, poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz i inne paliwa alternatywne, w szczególności w systemach kogeneracyjnych.

Sprawdź program

Formularz rejestracyjny

Koszt udziału: 900 zł netto + 23% VAT (opłata konferencyjna dotyczy udziału w konferencji, przerw kawowych i obiadowych)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych w celu rejestracji na wydarzenie lub wysyłania odpowiedzi na moje pytania. Przeczytaj całość Rozumiem że podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne aby zarejestrować się na wydarzenie lub oczekiwać odpowiedzi. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo ostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest: Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN (IMP PAN), ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk.

Zapraszamy na Forum Biogazu

Forum jest okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i rozwijania współpracy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Organizatorem VI FORUM BIOGAZU jest Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) koordynowany przez Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. Współorganizatorami są partnerzy BKEE, reprezentanci nauki i przemysłu.

Ważne informacje

Prelegenci
Podczas Forum wystąpią przedstawiciele świata nauki i biznesu, z trójmiejskich uczelni, jak i z innych ośrodków krajowych i międzynarodowych.
Program
Celem Forum jest wymiana doświadczeń z szeroko pojętego rynku energii odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii biogazowych.
Miejsce spotkania
Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
80-231 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. J.Fiszera 14

Program VI Bałtyckiego Forum Biogazu:

Wśród planowanych prezentacji będą prace bilansujące wyniki badań realizowanych w ramach:
  • Projektu NCBR Biostrateg, TechRol – Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej
  • Projektu współfinansowanego przez WFOSiGW w Gdańsku „Użytkowe zagospodarowanie odpadów z hodowli i przemysłu drobiarskiego w celu produkcji biogazu wykorzystywanego, jako źródła energii odnawialnej oraz nawozu mineralno-organicznego”.
Wstępne ramy programowe:
  • Rodzaje odpadów (rolniczych oraz miejskich) technologie separacji i recyklingu
  • Biomasa z akwakultury a produkcja biogazu
  • Biodegradacja odpadów i sterowanie tym procesem
  • Biogaz, oczyszczanie, wzbogacanie i zastosowanie

Zgłoszenia prelegentów:

W trakcie Forum planowane są wystąpienia ustne i posterowe. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w monografii, a wybrane prace w czasopiśmie recenzowanym (po recenzji).

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 15 maja 2018 roku.

Koszt udziału w Forum wynosi 1.107,00 zł brutto (900 zł netto + 23% VAT) za osobę (wliczone: posiłki, przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne).

Zgłoszenia prac prosimy przesyłać do Biura Forum na adres:

IMPLASER
80 231 Gdańsk, ul. Gen. Jozefa Fiszera 14
tel. +48 58 52 25 188
e-mail: biogaz@imp.gda.pl