VI Bałtyckie Forum Biogazu
13-14 Września 2018 zakończyło się

Koncentrowało się na zagadnieniu wykorzystania biomasy odpadowej [ w tym rolniczej, wodnej i biodegradowalnych odpadów komunalnych ] na cele energetyczne, poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz i inne paliwa alternatywne, w szczególności w systemach kogeneracyjnych.

Do pobrania

foto galeria

Forum Biogazu zakończyło się

Forum jest okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i rozwijania współpracy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Organizatorem VI FORUM BIOGAZU jest Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) koordynowany przez Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. Współorganizatorami są partnerzy BKEE, reprezentanci nauki i przemysłu.

Ważne informacje

Prelegenci
Podczas Forum wystąpią przedstawiciele świata nauki i biznesu, z trójmiejskich uczelni, jak i z innych ośrodków krajowych i międzynarodowych.
Program
Celem Forum jest wymiana doświadczeń z szeroko pojętego rynku energii odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii biogazowych.
Miejsce spotkania
Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
80-231 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. J.Fiszera 14

Program VI Bałtyckiego Forum Biogazu:

Wśród planowanych prezentacji będą prace bilansujące wyniki badań realizowanych w ramach:
  • Projektu NCBR Biostrateg, TechRol – Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej
  • Projektu współfinansowanego przez WFOSiGW w Gdańsku „Użytkowe zagospodarowanie odpadów z hodowli i przemysłu drobiarskiego w celu produkcji biogazu wykorzystywanego, jako źródła energii odnawialnej oraz nawozu mineralno-organicznego”.
Wstępne ramy programowe:
  • Rodzaje odpadów (rolniczych oraz miejskich) technologie separacji i recyklingu
  • Biomasa z akwakultury a produkcja biogazu
  • Biodegradacja odpadów i sterowanie tym procesem
  • Biogaz, oczyszczanie, wzbogacanie i zastosowanie

Zgłoszenia prelegentów:

W trakcie Forum planowane są wystąpienia ustne i posterowe. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w monografii, a wybrane prace w czasopiśmie recenzowanym (po recenzji).

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 15 maja 2018 roku.

Koszt udziału w Forum wynosi 1.107,00 zł brutto (900 zł netto + 23% VAT) za osobę (wliczone: posiłki, przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne).

Zgłoszenia prac prosimy przesyłać do Biura Forum na adres:

IMPLASER
80 231 Gdańsk, ul. Gen. Jozefa Fiszera 14
tel. +48 58 52 25 188
e-mail: biogaz@imp.gda.pl