Komitety

Komitet Naukowy Bałtyckiego Forum Biogazu

prof. dr hab. Janusz Gołaszewski

UWM - przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. Andrzej Białowiec

prof. UP Wrocław

dr hab. inż. Jan Cebula

prof. ATH Bielsko-Biała

dr hab. inż. Adam Cenian

prof. IMP PAN - z-ca przewodniczącego KN

dr hab. Jacek Dach

prof. UPP Poznań

dr hab. Marcin Dębowski

prof. UWM Olsztyn

prof. dr hab. Jochen Grossmann

IMP PAN, GICON

prof. dr hab. inż. Jan Hupka

PG Gdańsk

prof. dr hab. Michał Jasiulewicz

PK Koszalin - z-ca przewodniczącego KN

dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

prof. PG Gdańsk

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński

IMP PAN

prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski

UWM Olsztyn

dr hab. Anna Sikora

prof. IBB Warszawa

dr Karin Tonderski

BRC, Linkoping University

dr inż. Tadeusz Zimiński

IMP PAN

Komitet Organizacyjny Bałtyckiego Forum Biogazu

dr hab. inż. Adam Cenian

prof. IMP PAN
przewodniczący

mgr inż. Izabela Konkol

IMP PAN
sekretarz

Sabina Szymańska

IMP PAN

mgr inż. Maciej Wróbel

Politechnika Gdańska

inż. Witold Cenian

IMP PAN