Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Forum jest okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i rozwijania współpracy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Organizatorem VI FORUM BIOGAZU jest Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) koordynowany przez Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. Współorganizatorami są partnerzy BKEE, reprezentanci nauki i przemysłu.

Napisz wiadomość