Miejsce spotkania

Instytut Maszyn Przepływowych

im. Roberta Szewalskiego

Polskiej Akademi Nauk

ul. Generała Józefa Fiszera 14

80-231 Gdańsk

Instytut znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Politechniki Gdańskiej.