Program

VI Bałtyckie Forum Biogazu

Otwarta konferencja na temat technologii biogazowych zorganizowana przez partnerów Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego dla władz lokalnych i regionalnych.

13-14 wrzesień 2018

  • substraty do produkcji biogazu (w tym odpady rolnicze i komunalne)
  • technologie separacji i recyklingu
  • biomasa z akwakultury a produkcja biogazu
  • biodegradacja odpadów i sterowanie tym procesem
  • biogaz, oczyszczanie, wzbogacanie i zastosowanie
  • aspekty środowiskowe, społeczno-ekonomiczne i prawne biogazowni
  • RDF, syngaz i ich zastosowania, kwestie technologiczne i prawne

Program

Zobacz program VI Bałtyckiego Forum Biogazu *

* Program może ulec zmianie

Sponsorzy

BOŚ Bank Logo
Enspar Logo
CBRF Logo
GICON Logo

Projekt TechRol finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Biostrateg

NCBIR Logo
Biostrateg Logo

Projekt WasteMan finansowany przez European Regional Development Fund & European Neighbourhood Instrument w ramach programu Interreg South Baltic

EU Logo
Interreg South Baltic Logo
Waste Man Logo

Projekt LowTeEMP finansowany przez European Regional Development Fund & European Neighbourhood Instrument w ramach programu Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020

EU Logo
Interreg Logo
LowTemp Logo