Rejestracja

Opłata dotyczy wszystkich uczestników

Prosimy o opłacenie kosztów udziału w konferencji w wysokości 1107 PLN (900 PLN netto +23%VAT) przelewem na konto firmy IMPLASER.

Dane do przelewu

Bank Milennium o/Gdańsk
Numer: 04 1160 2202 0000 0000 5069 7879
Tytułem: VI BFB IMIĘ I NAZWISKO

Formularz rejestracyjny

Koszt udziału: 900 zł netto + 23% VAT (opłata konferencyjna dotyczy udziału w konferencji, przerw kawowych i obiadowych)

Dane do faktury