Rejestracja

Opłata dotyczy wszystkich uczestników

Prosimy o opłacenie kosztów udziału w konferencji w wysokości 1107 PLN (900 PLN netto +23%VAT) przelewem na konto firmy IMPLASER.

Dane do przelewu

Bank Milennium o/Gdańsk
Numer: 04 1160 2202 0000 0000 5069 7879
Tytułem: VI BFB IMIĘ I NAZWISKO

Formularz rejestracyjny

Koszt udziału: 900 zł netto + 23% VAT (opłata konferencyjna dotyczy udziału w konferencji, przerw kawowych i obiadowych)

Dane do faktury

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych w celu rejestracji na wydarzenie lub wysyłania odpowiedzi na moje pytania. Przeczytaj całość Rozumiem że podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne aby zarejestrować się na wydarzenie lub oczekiwać odpowiedzi. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo ostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest: Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN (IMP PAN), ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk.