VII Bałtyckie Forum Biogazu
i  Gospodarki Cyrkularnej

22-23 Września 2020 zakończyło się

Koncentruje się na zagadnieniach gospodarki cyrkularnej i wykorzystaniu biomasy odpadowej [ w tym rolniczej, wodnej, odpadów komunalnych, odpadów przemysłu drobiarskiego i odpadów lignocelulozowych] na cele energetyczne, poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz i inne paliwa alternatywne, w szczególności w systemach kogeneracyjnych.

Prezentacje

VII Forum Biogazu

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, Forum odbywało się tylko w formie internetowej. Organizatorem VII FORUM BIOGAZU jest Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) koordynowany przez Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. Współorganizatorami są partnerzy BKEE, reprezentanci nauki i przemysłu.

Ważne informacje

Prelegenci
Podczas Forum wystąpią przedstawiciele świata nauki i biznesu, z trójmiejskich uczelni, jak i z innych ośrodków krajowych i międzynarodowych.
Program
Celem Forum jest wymiana doświadczeń z gospodarki cyrkularnej i rynku energii odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii biogazowych.
Miejsce spotkania
Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
80-231 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. J.Fiszera 14

Program VII Bałtyckiego Forum Biogazu i Gospodarki Cyrkularnej :

Wśród planowanych prezentacji będą prace bilansujące wyniki badań realizowanych w ramach:
 • Projektu NCBR Biostrateg, TechRol – Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej
 • Projektu współfinansowanego przez WFOSiGW w Gdańsku „Użytkowe zagospodarowanie odpadów z hodowli i przemysłu drobiarskiego w celu produkcji biogazu wykorzystywanego, jako źródła energii odnawialnej oraz nawozu mineralno-organicznego”.
 • SBP Wasteman "Integrated Sustainable Waste Management Systems decreasing pollution discharges in the South Baltic area"
 • BSR LowTEMP "Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region"
Wstępne ramy programowe:
 • Rodzaje odpadów ( rolnicze, miejskie, odpady przemysłu drobiarskiego i odpady zawierające lignocelulozę) technologie separacji i recyklingu
 • Obróbka wstępna, proces fermentacyjny, zagospodarowanie masy, pofermentacyjnej, energetyczne wykorzystanie biogazu
 • Technologie biogazowe i bezodpadowe,
 • Prezentacje producentów
 • Ocena energetyczna i ekonomiczna instalacji biogazowych
 • Zintergowane systemy zarządzania odpadami - gospodarka cyrkularna
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w kompostowaniu odpadów biodegradowalnych

Zgłoszenia prelegentów:

W trakcie Forum planowane są wystąpienia ustne i posterowe. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w monografii, a wybrane prace w czasopismach recenzowanych (po recenzji).
Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 lipca 2020 roku.

Postery:

Plakaty należy wydrukować w formacie B1 (70 x 100 cm) w kolorze. Wszystkie plakaty zostaną przypięte do mobilnych tablic i wyeksponowane podczas konferencji. Plakaty będą prezentowane prze dwa dni konferencji. Sesja posterowa zaplanowana jest na 22 września podczas przerwy obiadowej. Sesja będzie kontynuowana podczas "spotkania" pod koniec dnia. W tym czasie plakaty powinny być prezentowane przez osobę, która może wyjaśnić treść i odpowiedzieć na pytania uczestników. 23 września plakaty będą dostępne w sali do czytania bez nadzoru oraz na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenia prac prosimy przesyłać do Biura Forum na adres:

IMPLASER
80 231 Gdańsk, ul. Gen. Jozefa Fiszera 14
tel. +48 58 52 25 329
e-mail: biogaz@imp.gda.pl