PL
EN
Autotermiczny reaktor grawitacyjny zgazowania odpadów komunalnych
Data publikacji: 22.11.2016

W Nowym Dworze pod Chojnicami na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów powstała pierwsza w Polsce kontenerowa instalacja zgazowania odpadów komunalnych zaprojektowana i uruchomiana przez pracowników IMP PAN. Autorami tej instalacji jest zespół w składzie D. Kardaś, J. Kluska, Ł. Heda, P. Kazimierski i T. Turzyński. W przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu – niecałego roku – zaprojektowano, zbudowano i uruchomiono pilotażowy zespół urządzeń o wydajności około 2 ton odpadów/dobę.

Kontenerowa instalacja zgazowania odpadów - perspektywy wykorzystania śmieci

Całkowicie oryginalna instalacja zgazowania odpadów składa się z hermetycznego zbiornika, układu podawania paliwa, reaktora zgazowującego i komory spalania. Jej zadaniem jest zamiana odpadów w syngaz, czyli mieszaninę tlenku węgla i wodoru, która w przyszłości będzie napędzała generator prądu elektrycznego, a obecnie jest źródłem ciepła. Komora spalania wypełnia wymagania stawiane urządzeniom do termicznego przekształcania odpadów dzięki utrzymywaniu stabilnej i bardzo wysokiej temperatury.

Instalacja zgazowania odpadów jest efektem realizacji projektu pt. „Autotermiczny reaktor grawitacyjny zgazowania odpadów komunalnych” o wartości 456 tys. zł, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku kwotą 310 tys. zł. Projekt realizowany był we współpracy IMP PAN, ZZO w Nowym Dworze oraz firmy Eco – Construction. Dobre współdziałanie tak różnych podmiotów spowodowało, że szybko osiągnięto wysoki poziom dojrzałości technologicznej instalacji. Jej dalszy rozwój umożliwi seryjną produkcję urządzenia, co przełoży się na bezpieczne dla środowiska przetwarzanie odpadów w ciepło, a w dalszej kolejności produkcję prądu elektrycznego ze śmieci.


Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Autotermiczny reaktor grawitacyjny zgazowania odpadów komunalnych

DO GÓRY