PL
EN
Autotermiczny reaktor grawitayjny zgazowania odpadów komunalnych
Data publikacji: 4.05.2015

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku na realizację zadania pod nazwą . "Autotermiczny reaktor grawitayjny zgazowania odpadów komunalnych".

Okres realizacji zadania 15.04.2015-30.09.2016. Projekt realizowany jest w ramach Konkursu "Pomorskie projekty badawczo - rozwojowe".

Koszt kwalifikowany zadania to 456.60,00 PLN, z czego 310.000,00 PLN to dotacja przyznana IMP PAN ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na pokrycie wydatków bieżących. Projekt realizowany jest we współpracy z ZZO Nowy Dwór oraz firmy Eco - Construction. Wkład własny Instytutu to 86.600,00 zł.

DO GÓRY