PL
EN
BIOSTRATEG
Data publikacji: 19.03.2017

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG to przygotowany przez Radę NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych.

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

 • Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • Leśnictwo i przemysł drzewny.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.

Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2014-2019 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia,  wyniesie ok. 500 milionów złotych

IMP PAN jest liderem projektu Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej, a Partnerami projektu:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -
 • Państwowy Instytut Badawczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Bluetomation Sp. z o.o.
 • EcoSolar Dorota Półtorak
 • Ekotechlab Marek Klein
 • Enki Sp. z o.o.
 • ForéF - Jakub Fajfer
 • Implaser Innovative Technologies Sp. z o.o.
 • Instytut Energii Sp. z o.o.
 • QuercusUERCUS Sp. z o.o.

DO GÓRY