PL
EN
CIRCULAR ECONOMY TOOLS TO SUPPORT INNOVATION IN GREEN AND BLUE TOURISM SMEs CIRTOINNO
Data publikacji: 6.03.2017

Jego celem jest wzrost innowacyjności firm turystycznych z obszaru niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku poprzez wykorzystanie wybranych elementów gospodarki cyrkularnej (GC) w oferowanych przez nie usługach i produktach, a także w przyjętych modelach biznesowych.

Koncepcja GC zakłada minimalizowanie wpływu produktów i usług na środowisko. Można to osiągnąć poprzez zaprojektowanie ich w taki sposób, aby umożliwić maksymalne ich wykorzystanie oraz regenerację w trakcie całego cyklu użytkowania, a na końcu odzyskanie i/lub ponowne użycie materiału, z którego są zrobione.

Przez realizację tego Projektu, zamierzamy przygotować MSP działające w sektorze turystycznym w obszarze Południowego Bałtyku do skorzystania z możliwości oferowanych przez GC. Elementy GC wykorzystane w modelach biznesowych MSP mogą być czynnikiem rozwoju zielonych produktów i usług w turystyce. Efektywne wykorzystanie surowców, lepsze zarządzanie odpadami, sposób myślenia przyjazny ekologii oraz zrównoważone zarządzanie cyklem życia produktów i usług może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności MSP, przynieść im realne oszczędności i co najważniejsze – podnieść ich innowacyjność i stworzyć nowe możliwości biznesowe.

Założenie projektu jest w pewien sposób innowacyjne, jako że koncepcja GC wywodzi się z sektora przemysłowego i została zaadoptowana przez firmy produkcyjne i handlowe. Co więcej firmy turystyczne z obszaru Południowego Bałtyku różnią się w zakresie swoich kwalifikacji, potencjału innowacyjnego oraz świadomości ekologicznej. Aby zmniejszyć te różnice zamierzamy, w ramach projektu, dostarczyć firmom turystycznym MSP narzędzia do wzmocnienia ich potencjału obejmujące self-assessment tool, czyli narzędzie do przeprowadzenia autodiagnozy ich przedsięwzięcia biznesowego, model szkoleń trans-granicznych oraz usługi doradcze. Do tych założeń dostosowane są wskaźniki efektywności programu. W ramach szkoleń chcielibyśmy wykorzystać innowacyjne metodologie - szablony modelu biznesowego i myślenia kreatywnego. Taka metoda pracy wspomaga inicjowanie zmian, ponieważ wzmacnia wydajność i wykorzystanie wiedzy w firmie do tworzenia nietypowych rozwiązań, innowacyjnych produktów i usług.

Program jest realizowany przez 7 partnerów z 4 krajów z obszarów Południowego Bałtyku: Agencję Rozwoju Pomorza SA (lider projektu - Polska) Kłajpedzka Izba Gospodarcza Przemysłu I Rzemiosła (Litwa), Public Institution Strategic Self Management Institute (Litwa), Agencja Energetyczna Południowowschodniej Szwecji (Szwecja), Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (Polska), Regionalne Centrum Badań i Turystyki (Dania), Uniwersytet Linnaeus (Szwecja).

 

Projekt CIRTOINNO współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

DO GÓRY