PL
EN
Członek Honorowy PTMTS
Data publikacji: 5.11.2015

Profesor Wiesław Ostachowicz otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS). Godność Członka Honorowego otrzymał za znaczący wkład w rozwój Polskiej Mechaniki oraz zasługi dla Towarzystwa.

Na potwierdzenie nadania tytułu Członka Honorowego na ręce Profesora Wiesława Ostachowicza, podczas posiedzenia RN IMP PAN w dniu 29 października 2015, Sekretarz Generalny PTMTS Profesor Witold Elsner wręczył Dyplom oraz Legitymację Członkowską (Nr 193).

W swojej blisko 60-letniej działalności godność Członka Honorowego PTMTS otrzymało 58 osób (http://www.ptmts.org.pl/honorowi.htm).

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym wybitnych pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa nieprzerwanie od 1958 roku, stanowiąc bazę integracyjno-informacyjną dla swoich członków zatrudnionych w wyższych uczelniach, instytutach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych w Polsce.

DO GÓRY