PL
EN
HYDRO 2018 – wsparcie IMP PAN zyskało wysoką ocenę ze strony Organizatorów
Data publikacji: 23.11.2018

W dniach 15-17 października 2018 r., na terenie centrum wystawowo-konferencyjnego Amber Expo w Gdańsku obradowała kolejna konferencja HYDRO. Jak zwykle, połączona z targami hydroenergetycznymi i wizytami studyjnymi. Instytut Maszyn Przepływowych PAN udzielił Organizatorom wsparcia logistycznego w trakcie przygotowań, co zostało wyraźnie docenione w podziękowaniach składanych podczas sesji plenarnych, otwierających oraz zamykających konferencję. Instytut zaznaczył swoją obecność nie tylko w sesjach plenarnych. Pracownicy Ośrodka Hydrodynamiki IMP PAN byli autorami lub współautorami 4 referatów wygłoszo-nych w sesjach technicznych. Instytut uczestniczył również w części wystawienniczej.

Konferencje i targi hydroenergetyczne z cyklu HYDRO organizowane są dorocznie przez brytyjskie wydawnictwo Aqua Media International, wydawcę prestiżowego dwumiesięcznika International Journal on Hydropower & Dams. Należą do największych wydarzeń tego typu na świecie, pod względem liczby uczestników ustępując tylko organizowanym w USA kongresom Hydrovision. Stałymi partnerami (organizacjami wspierającymi) są: Międzynarodowy Komitet Wysokich Zapór (ICOLD) oraz Sekcja Energetyki Wodnej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). W tym roku wśród organizacji wspierających znalazły się obok IMP PAN także: Itaipu Binacional, Grupa Energa, Towarzystwo Elektrowni Wodnych i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW). Krajowym partnerem medialnym konferencji był kwartalnik "Energetyka Wodna". Znakomitą oprawę muzyczną sesji inauguracyjnej zapewnił Chór Politechniki Gdańskiej.

Tegoroczna edycja HYDRO zgromadziła około 1200 uczestników z 75 krajów. Część z nich reprezentowała grupę 170 wystawców. W sumie uczestników było więc nieco mniej niż w roku ubiegłym, w Sewilli. Niemniej HYDRO 2018 było największym wydarzeniem tego rodzaju w historii polskiej hydroenergetyki. Stan ten zapewne nie ulegnie zmianie przez najbliższe lata, a może i dziesięciolecia.

Hasłem przewodnim HYDRO 2018 był "Postęp poprzez partnerstwo". W centrum uwagi obrad konferencyjnych znalazły się projekty transgraniczne oraz wielozadaniowe - zwłaszcza kaskady rzeczne wykorzystywane jednocześnie do celów żeglugowych i hydroenergetycznych. Sporo czasu poświęcono energetyce pompowo-szczytowej i jej funkcjonowaniu w systemie elektroenergetycznym. Jak zwykle, obecne były zagadnienia prawno-ekonomiczne i środowiskowe oraz liczne doniesienia naukowo-techniczne. Silnie reprezentowany był sektor finansowy reprezentowany miedzy innymi przez specjalistów z Banku Światowego. Obrady toczono w 36 sesjach, z których niektóre były dzielone przerwami. W materiałach konferencyjnych znalazło się 215 referatów. Polska była reprezentowana przez 80 uczestników oraz 10 wystawców. Wśród krajowych uczestników konferencji przeważali przedstawiciele dostawców wyposażenia i usług oraz ośrodków badawczych i badawczo-rozwojowych - Politechniki Gdańskiej, Instytutu Energetyki, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Krajowe koncerny energetyczne, PGE EO i Energa, a także PGW Wody Polskie i ZEW Niedzica, udostępniły do zwiedzania swoje obiekty. Dał się zauważyć brak przedstawicieli krajowych władz i instytucji centralnych oraz samorządowych

Z okazji HYDRO 2018 ukazał się numer specjalny dwumiesięcznika International Journal on Hydropower & Dams, z artykułem przeglądowym na temat stanu energetyki wodnej w Europie Wschodniej. W kolejnym numerze ukaże się sprawozdanie z konferencji. Wybrane zdjęcia są już dziś ze strony https://www.hydropower-dams.com/hydro-2018/. A w roku 2019 HYDRO powędruje ponownie na Półwysep Iberyjski - z kolejną wizytą w Porto.


źródło: Aqua Media

DO GÓRY