PL
EN
IMP PAN koordynatorem projektu w programie HORYZONT 2020
Data publikacji: 19.10.2015

Z dużą satysfakcją możemy poinformować, że wniosek projektowy złożony przez konsorcjum koordynowane przez IMP PAN dotyczący planowania, modelowania i zarządzania rozproszonymi systemami energetycznymi został doceniony przez Komisję Europejską i nagrodzony w tegorocznym rozdaniu w ramach konkursu Call for Twinning (Horyzont 2020), do którego przystąpiło 552 zespołów badawczych.

Projekt pod nazwą SuPREME (Twinning for a Sustainable, Proactive Research partnership in distributed Energy systems planning, Modelling and management) będzie realizowany wspólnie z Aalborg University (Dania), University Twente (Holandia) i European Sustainable Energy Innovation Alliance - eseia (Austria). Dotacja w wynosi ponad 1 mln EUR, z czego prawie 0,5 mln EUR stanowi dofinansowanie dla IMP PAN. Twinning ma na celu znaczne wzmocnienie Instytutu w nowym obszarze badań poprzez utworzenie powiązań z wiodącymi instytucjami na poziomie międzynarodowym.

Więcej informacji - www.h2020-supreme.eu

 


http://www.h2020-supreme.eu/

DO GÓRY