PL
EN
Innowacyjny Naukowiec 2016
Data publikacji: 19.07.2016

30 maja we Wrocławiu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy, której organizatorem był Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji. Dr hab. inż. Mariusz Jasiński, profesor IMP PAN, zdobył nagrodę w kategorii "Innowacyjny naukowiec". Konferencje otworzył Koordynator Klastra B+R&I dr inż. Jacek Doskocz oraz Zastępca Koordynatora dr inż. Piotr Kardasz.

W konferencji wzięło udział prawie 60 osób, ściśle związanych ze światem nauki i biznesu. Obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych, m.in.: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Elektrotechniki OTiME w Warszawie, Politechniki Lubelskiej, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Metali Nieżelaznych w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przemysłu- PCC MCAA Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. 21 uczestników prezentowało referaty z wynikami swoich badań i pomysłami na dalsze kierunki rozwoju. Kilkanaście osób przedstawiło je w formie posterów. Konferencja składała się z czterech paneli, w czasie których poruszane były m.in. zagadnienia z obszaru chemii, medycyny, gospodarki energetycznej czy marketingu.

Konferencja zakończyła się sukcesem. Aktywny udział uczestników dowodzi, że polska nauka i gospodarka wspólnie chcą dążyć do efektownego rozwoju, poprzez wprowadzania innowacji w obszarach swoich działalności.

W trakcie I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjni Naukowcy odbył się wcześniej zapowiadany przez organizatorów konkurs. Uczestnicy konferencji mogli wygrać w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria to „Nagroda Uczestników Konferencji Innowacyjni Naukowcy”, druga to Innowacyjne badania, a trzecia Innowacyjny Naukowiec. W pierwszej kategorii o zwycięstwie referatu lub posteru decydowali uczestnicy, którzy w czasie trwania konferencji dostali anonimowe karty głosowania. Każdy uczestnik mógł oddać trzy głosy.

Podliczenie głosów uczestników konferencji wskazało laureatkę konkursu - Panią Paulinę Szczepaniak – która otrzymała nagrody w postaci tabletu marki Lenovo, ufundowanego przez Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji oraz udziału w szkoleniu Transfer Technologii i Innowacji ufundowanego przez MARIFA Zarządzanie Własnością Intelektualną.

W pozostałych dwóch kategoriach głosowało Jury powołane przez organizatorów, patronów i rady. W obu kategoriach autorzy zwycięskiego referatu oraz posteru wygrywali zestaw kosmetyków innowacyjnej firmy Nanolaboratory Nantes oraz udział w szkoleniu Transfer Technologii i Innowacji.

Wyłonionymi laureatami byli:

- w kategorii "Innowacyjne Badania" - Pani Marta Czarnecka, Pan Jarosław Dąbrowski, Pani Kamila Kołodziejczyk, Pan Jan Lorkowski;
- w kategorii "Innowacyjny Naukowiec" - Pani Katarzyna Janczak, Pan Mariusz Jasiński, Pani Anna Jenczak, Pani Karolina Karbownik, Pani Wiesława Łada i Pani Danuta Wawszczak, Pani Izabela Małecka.

żródło: http://www.innowacyjninaukowcy.pl/

Innowacyjny Naukowiec 2016

DO GÓRY