PL
EN
IX Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2019 - powrót do tradycji
Data publikacji: 17.04.2019

Jeszcze w grudniu 2018 roku Komitet Organizacyjny Polskich Konferencji Hydroenergetycznych podjął decy-zję o zmianie drugiego członu naszej nazwy z RENEXPO Poland na HYDROFORUM. Nawiązujemy tym sa-mym do cyklu konferencji naukowo-technicznych organizowanych w latach 1973-2005 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) we współpracy z różnymi podmiotami – ostatnie dwie edycje we współpracy z Towarzystwem Elektrowni Wodnych. Od ubiegłego roku kontynuujemy też tradycję obrad w pobliżu obiektów hydroenergetycznych. Tegoroczna konferencja będzie obradować w dniach 9-10 października nad Zalewem Solińskim. Przewidziano segment dotyczący sytuacji sektora energetyki wodnej w świetle aktualnej polityki Polski i innych krajów regionu, wystąpienia o charakterze technicznym i naukowym, a także wizytę w Elek-trowni Wodnej Solina. Organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Partnerem strategicznym konferencji jest PGE Energia Odnawialna SA. Dalsze szczegóły dostępne są w materiałach do pobrania z naszej strony.

  1. ogłoszenie o konferencji
  2. komunikat nr 1
  3. formularz rejestracyjny
  4. wskazówki dla autorów
  5. informacje o pakietach sponsorskich

DO GÓRY