PL
EN
JUBILEUSZ 70-lecia URODZIN PROFESORA WIESŁAWA OSTACHOWICZA
Data publikacji: 28.04.2017

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku odbyło się niezwykle wyjątkowe i uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Prof. dr hab. inż. Wiesława Ostachowicza, czł. koresp. PAN. Spotkanie miało charakter seminarium, na którym przybliżono Jego ogromny dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz otworzył uroczystość 70-lecia urodzin Prof. Wiesława Ostachowicza, przywitał gości oraz przewodniczył temu wyjątkowemu spotkaniu.

W seminarium wzięli udział znakomici goście:

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN, Wiceprezes PAN
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN, Dyrektor IPPT PAN w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, Dyrektor ITWL w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski, Dyrektor IL w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Jerzy Dera, czł. rzecz. PAN, IO PAN w Sopocie
Prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. rzecz. PAN, GUM w Gdańsku
Prof. dr hab. inż. Jacek Marecki, czł. rzecz. PAN, PG w Gdańsku
Prof. dr hab. inż. Zenon Mróz czł. rzecz. PAN, IPPT PAN w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, czł. koresp. PAN, PŁ w Łodzi
Prof. dr hab. inż. Lech Kobyliński, czł. koresp. PAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik, czł. koresp. PAN, PG w Gdańsku
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka, czł. koresp. PAN, PG w Gdańsku i AMW w Gdyni
Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, czł. koresp. PAN, PG w Gdańsku
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, Przewodniczący PTMTS
Prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak, Dziekan Wydziału Mechanicznego PŁ w Łodzi
Prof. dr hab. inż.  Dariusz Mikielewicz, Dziekan Wydziału Mechanicznego PG w Gdańsku
Prof. dr hab. inż.  Romuald Ćwilewicz, były Rektor AMG w Gdyni
Prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz, Uniwersytet Techniczny w Hamburgu
Prof. dr hab. inż.  Stefan Kaczmarczyk, Uniwersytet w Northampton
Prof. dr hab. inż.  Zdobysław Goraj, wiceprzewodniczący EASN

i wielu innych.

Podczas seminarium Dyrektor IMP PAN, Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, czł. koresp. PAN, wygłosił laudację na cześć Jubilata oraz wręczył prezent.

Następnie troje Jego wychowanków wygłosiło referaty dotyczące badań naukowych prowadzonych pod Jego kierownictwem w ostatniej dekadzie. Zespół naukowy Prof. Wiesława Ostachowicza podarował prezent oraz napisany specjalnie na tę okazję wiersz pt.: „Fraszka na Szefa”, autorstwa jednego z wychowanków.

Życzenia złożyli oraz listy gratulacyjne wręczyli, między innymi:

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN, Wiceprezes PAN
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN, Dyrektor IPPT PAN w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Jacek Dybała w im. Dziekana Wydziału SiMR PW w Warszawie Prof. dr hab. inż. Stanisława Radkowskiego
Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska w im. Dziekana Wydziału IM PW w Warszawie Prof. dr hab. inż. Jarosława Mizery
Prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj w im. Wydziału MEiL PW  w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, czł. koresp. PAN, PŁ w Łodzi
Prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz z Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu
Prof. dr hab. inż. Jarosław Górski w im. PTMKM
Prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk w im. PTMTS
dr inż. Andrzej Tyszecki, firma Ekokonsult
Prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz w im. Rady Naukowej IMP PAN
Prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski, Dyrektor IL w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Eustachy Burka w im. Jubilatów
Prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, Dyrektor ITWL w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Adam Weintrit z AMG w Gdyni
Prof. dr hab. inż.  Dariusz Mikielewicz, Dziekan Wydziału Mechanicznego PG w Gdańsku
Prof. dr hab. inż.  Wojciech Pietraszkiewicz

Pod koniec oficjalnej części seminarium Alfred Zmitrowicz, Prof. IMP PAN, odczytał ponad 30 listów gratulacyjnych jakie napłynęły z kraju i ze świata.

DO GÓRY