PL
EN
Konferencja TER
Data publikacji: 29.05.2017

W dniu 27 czerwca w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku będzie miała miejsce Konferencja ‘Technologie Energetyki Rozproszonej - niskoemisyjne siłownie domowe w kontekście Pakietu Zimowego’, organizowana przez Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk, pod patronatem Prezesa PAN.

Planowana konferencja jest adresowana do przedstawicieli świata nauki jak również do zainteresowanych firm i jednostek gospodarczych. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń w ważnych dziedzinach, jakimi są nowoczesne technologie antysmogowe, omówienia planów badawczych oraz zamierzeń firm i koncernów; będzie również platformą, która umożliwi zaplanowanie wspólnych działań. Zamierzeniem organizatorów jest zorganizowanie konferencji nowego typu. Planujemy mniej referatów o charakterze naukowym, natomiast przeznaczymy więcej czasu na rozmowy bilateralne i nawiązanie relacji partnerskich.

Motywacja: Energetyka rozproszona stanowi obecnie dynamicznie rozwijającą się gałąź elektroenergetyki. W źródłach rozproszonych stosowane są różne technologie produkcji energii elektrycznej zarówno ze źródeł odnawialnych jak i konwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Obiektami energetyki rozproszonej są m.in. małe elektrownie, czy elektrociepłownie węglowe lub biomasowe, elektrownie wodne, farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne, biogazownie, układy zgazowania biomasy oraz termicznego przetwarzania odpadów. Do generacji rozproszonej należą także prosumenci, generujący energię na potrzeby własne i oddający nadwyżki energii do sieci elektroenergetycznej. Rozwiązania wspierające rozwój tzw. energetyki obywatelskiej zapisano w regulacji Komisji Europejskiej z dnia 30 listopada 2016 roku znanej pod nazwą Pakietu Zimowego.

Dywersyfikacja źródeł energii i uniknięcie nadmiernej mocy zainstalowanej to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju. Wśród innych podstawowych zalet energetyki rozproszonej należy wymienić możliwość wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych, możliwość produkcji różnych rodzajów energii w kogeneracji (trigeneracji) w miejscu zapotrzebowania na ciepło (oraz chłód), redukcję strat przesyłowych i redukcję emisji gazów cieplarnianych (w układach kogeneracyjnych i z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii).

Pierwsza edycja Konferencji ‘Technologie Energetyki Rozproszonej - niskoemisyjne siłownie domowe w kontekście Pakietu Zimowego’,  poświęcona jest domowym siłowniom kogeneracyjnym oraz niskoemisyjnym technologiom spalania paliw stałych. W różnych regionach Polski w trosce o ochronę czystości powietrza wdrażane są tzw. uchwały antysmogowe nakładające ograniczenia na emisje także z małych źródeł. Spełnienie tych norm jest możliwe przy zastosowaniu niskoemisyjnych siłowni domowych. Szacuje się, że w Polsce istnieją warunki techniczne do zainstalowania mikroinstalacji kogeneracyjnej zasilanej paliwami stałymi w ok. 3 mln gospodarstw domowych w miejsce starych wysokoemisyjnych kotłów węglowych. Takie instalacje zasilane niekoniecznie paliwem najwyższej jakości pozwolą na maksymalne wykorzystanie energii pierwotnej w paliwie poprzez jednoczesną generację ciepła i energii elektrycznej, a wyposażone w indywidualne elektrofiltry pozwolą na znaczną redukcję emisji w naszym najbliższym otoczeniu, szczególnie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.

STRONA KONFERENCJI

DO GÓRY