PL
EN
Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji
Data publikacji: 15.06.2016

Podczas Polsko – Francuskiego Forum Nauki i Innowacji, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz Instytutem Francuskim w Polsce, które odbyło się 8 czerwca 2016 r. w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, reprezentowany przez Dyrektora – prof. Jana Kicińskiego zawarł umowę o współpracy z Comimissariat à l’énergie atomique et aux ẻnergies alternatives, reprezentowanym przez Dyrektora Institute of Laboratories of Innovation for New Energy Technologies and Nanomaterials Pana Florence Lambert i Dyrektora Naukowego CEA – Panią Małgorzatę Tkatchenko.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego odbyło się podczas sesji „Zielone technologie i eko- innowacje”, którą otworzył Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler.

Forum miało na celu przestawić francusko- polską współpracę w dziedzinie badań i innowacji oraz szanse i możliwości dla nauki, tj. perspektywy oferowane przez europejski program ramowy dotyczący nauki i innowacji Horyzont 2020. W wydarzeniu wzięło udział blisko 300 uczestników, w tym: francuscy i polscy naukowcy, zespoły zaangażowane w projekty europejskie oraz polskie i francuskie władze naukowe.

Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

DO GÓRY