PL
EN
Publiczna obrona mgr inż. Adama Kajzera
Data publikacji: 15.02.2021

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż Adama Kajzera pt.: Modelling of interfacial flows with the diffuse-interface method using weakly-compressible approach.

Obrona odbędzie się dnia 25 lutego 2021 r. o godzinie 12.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski IMP PAN

Recenzenci:
dr hab. inż. Maciej Marek, profesor Politechniki Częstochowskiej
dr hab. inż. Jacek Szumborski, profesor Politechniki Warszawskiej

Dokumenty: zaproszenie

DO GÓRY