PL
EN
Publiczna obrona mgr inż. Filipa Wasilczuka
Data publikacji: 29.06.2021

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Filipa Wasilczuka pt.: Fluidic Control of Shroud Leakage Flow in Gas Turbine

Obrona odbędzie się dnia 15 Lipca 2021 r. o godzinie 9:00.

Promotor:
dr hab. Paweł Flaszyński


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak - Politechnika Częstochowska
dr hab. Włodzimierz Wróblewski, prof. PŚ - Politechnika Śląska

Dokumenty: zaproszenie

DO GÓRY