PL
EN
Publiczna obrona mgr. inż. Iwony Żmudy-Trzebiatowskiej
Data publikacji: 9.04.2019

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Iwony Żmudy-Trzebiatowskiej pt.: Badania komplementarne materiału obiektów historycznych z użyciem spektroskopii laserowej.

Obrona odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.30 w Audytorium IMP PAN, Gdańsk, ul. Fiszera 14.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Gerard Śliwiński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Bolesław G. Gireń, Akademia Morska w Szczecinie

Dokumenty: zaproszenie

DO GÓRY