PL
EN
Publiczna obrona mgr. inż. Janusza Telegi
Data publikacji: 11.06.2019

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Janusza Telegi pt.: Eksperymentalne badania wpływu wirów wzdłużnych na niestacjonarne oderwanie wywołane falą uderzeniową.

Obrona odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 r. o godzinie 10.30 w Audytorium IMP PAN, Gdańsk, ul. Fiszera 14.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, czł. rzecz. PAN, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Tomasz Kowalewski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Dokumenty: zaproszenie

DO GÓRY