PL
EN
Publiczna obrona mgr inż. Katarzyna Garasz
Data publikacji: 22.10.2019

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Garasz pt.: Mikroobróbka materiałów za pomocą femtosekundowych impulsów laserowych - badania parametryczne.

Obrona odbędzie się dnia 7 listopada 2019 r. o godzinie 10 w Audytorium IMP PAN, Gdańsk, ul. Fiszera 14.

Promotor:
dr hab. Marek Kocik IMP PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. Rafał Jendrzejewski, IMP PAN

Dokumenty: zaproszenie

DO GÓRY