PL
EN
Publiczna obrona mgr. Katarzyny Grochowskiej
Data publikacji: 2.04.2018

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Katarzyny Grochowskiej pt.: Badania właściwości cienkich warstw Au modyfikowanych impulsami promieniowania laserowego.

Obrona odbędzie się dnia 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00 w Audytorium IMP PAN, Gdańsk, ul. Fiszera 14.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Gerard Śliwiński - Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. Zygmunt Szymański - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
prof. dr hab. inż. Anatol Jaworek - Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Dokumenty: zaproszenie

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki IMP PAN.

DO GÓRY