PL
EN
Publiczna obrona mgr. inż. Leszka Piechowskiego
Data publikacji: 5.03.2019

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Leszka Piechowskiego pt.: Symulator drgań łopatek wirnikowych turbin parowych w metodzie Tip-Timing.

Obrona odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w Audytorium IMP PAN, Gdańsk, ul. Fiszera 14.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Romuald Rządkowski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Wojciech Batko, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
dr hab. inż. Mirosław Kowalski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dokumenty: zaproszenie

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki IMP PAN. Streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczono na stronie https://www.imp.gda.pl/rada-naukowa/przewody-doktorskie/

DO GÓRY