PL
EN
Publiczna obrona mgr inż. Łukasza Witanowskiego
Data publikacji: 25.05.2021

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż.Łukasza Witanowskiego pt.: Wielokryterialna optymalizacja sprawnościowa układów przepływowych turbin cieplnych z wykorzystaniem algorytmów hybrydowych

Obrona odbędzie się dnia 7 czerwca 2021 r. o godzinie 12:30.

Promotor:
dr hab. inż. Piotr Lampart, prof. IMP PAN

Promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr Klonowicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz, Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Marian Piwowarski, prof. Politechniki Gdańskiej

Dokumenty: zaproszenie

DO GÓRY