PL
EN
Publiczna obrona mgr. inż. Michała T. Lewandowskiego
Data publikacji: 16.01.2019

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała T. Lewandowskiego pt.: Development of turbulent combustion models in MILD regime.

Obrona odbędzie się dnia 29 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00 w Audytorium IMP PAN, Gdańsk, ul. Fiszera 14.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk, Politechnika Warszawska

Dokumenty: zaproszenie

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki IMP PAN. Streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczono na stronie https://www.imp.gda.pl/rada-naukowa/przewody-doktorskie/

DO GÓRY