PL
EN
Publiczna obrona mgr inż. Oskar Szulc
Data publikacji: 22.10.2019

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Oskara Szulca pt.: Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyścienną.

Obrona odbędzie się dnia 5 listopada 2019 r. o godzinie 13 w Audytorium IMP PAN, Gdańsk, ul. Fiszera 14.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer IMP PAN

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Jacek Szumbarski, Politechnika Warszawska

Dokumenty: zaproszenie

DO GÓRY