PL
EN
Publiczna obrona mgr inż. Tomasz Turzyński
Data publikacji: 25.11.2019

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Turzyńskiego pt.: Efektywne spalanie biomasy i wymiana ciepła w kotle mikrosiłowni ORC.

Obrona odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 r. o godzinie 10 w Audytorium IMP PAN, Gdańsk, ul. Fiszera 14.

Promotor:
dr hab. inż. Dariusz Kardaś IMP PAN

Recenzenci:
dr hab. inż. Tomasz Jaworski, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. inż. Jarosław Zuwała, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Dokumenty: zaproszenie

DO GÓRY