PL
EN
Publiczna obrona mgr. Romana Rusanova
Data publikacji: 5.03.2019

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Romana Rusanova pt.: Методы расчета и проекторования проточных частей осевых и радиально-осевых турбин с учетом реальных свойств рабочих тел.

Obrona odbędzie się dnia 19 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w Audytorium IMP PAN, Gdańsk, ul. Fiszera 14.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Romuald Rządkowski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz, Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Jerzy Głuch, Politechnika Gdańsk

Dokumenty: zaproszenie

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki IMP PAN. Streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczono na stronie https://www.imp.gda.pl/rada-naukowa/przewody-doktorskie/

DO GÓRY