PL
EN
Rozwój łańcucha wartości w ramach projektu COSMENERG
Data publikacji: 13.07.2017

W Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie w dniach 4-5 lipca br odbył sie warsztat, w którym mogli zaprezentować się Partnerzy Projektu COSMENERG. Głównym celem był rozwój łańcucha wartości w klastrach, a warsztat prowadziła dr Anna Lis (Politechnika Gdańska). Ze strony Bałtyckiego Klastra Ekoenrgetycznego udział wzięły: Ewa Domke, Marzena Patoleta i Joanna Łuczak.

Więcej informacji nt warsztatu znajduje się w linku poniżej, który udostępnia węgierski Partner - Klaster ArchEnerg.

http://www.archenerg.eu/index.php/en/home/329-value-chain-development-of-clusters-at-cosmenerg-ii-workshop

DO GÓRY