PL
EN
Samorządowa Polska
Data publikacji: 30.03.2016

W dniu 24 marca 2016 r. w CB PAN KEZO w Jabłonnie Dyrektor prof. dr hab. inż. Jan Kiciński podpisał Porozumienie w sprawie przystąpienia Instytutu Maszyn Przepływowych PAN do Programu „Samorządowa Polska”.

Strony podkreślają, że konkurencyjność polskich przedsiębiorstw zależy głównie od inwestycji w innowacje, które są motorem zmian, zwiększającym potencjał innowacyjny gospodarki narodowej i nauki. Prof. Jan Kiciński został zaproszony do merytorycznego wsparcia Programu „Samorządowa Polska” w Krajowej Radzie Programowej, w skład której wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący różne środowiska.

Skan umowy

http://www.samorzadowa-polska.eu/pl

Samorządowa Polska

Samorządowa Polska

Samorządowa Polska

Samorządowa Polska

DO GÓRY