PL
EN
Technologie Energetyki Rozproszonej
Data publikacji: 29.06.2017

We wtorek 27.06.2017 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN odbyła się Konferencja Technologie Energetyki Rozproszonej Edycja I. Niskoemisyjne siłownie domowe w kontekście Pakietu Zimowego.

Energetyka rozproszona stanowi obecnie dynamicznie rozwijającą się gałąź elektroenergetyki. W źródłach rozproszonych stosowane są różne technologie produkcji energii elektrycznej zarówno ze źródeł odnawialnych jak i konwencjonalnych. Pierwsza edycja konferencji poświęcona była w całości niskoemisyjnym siłowniom domowym.

Konferencja adresowana była do przedstawicieli świata nauki jak również do zainteresowanych firm i jednostek gospodarczych. Zaproszeni zostali najwybitniejsi przedstawiciele środowisk naukowych, gospodarczych i samorządowych. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta była dobrą okazją do wymiany doświadczeń w ważnych dziedzinach, jakimi są nowoczesne technologie antysmogowe, omówienia planów badawczych oraz zamierzeń firm i koncernów; jak również również platformą, która umożliwi zaplanowanie wspólnych działań.

Media o nas:

 

Galeria:

 

Referaty:

  1.  prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak - Politechnika Śląska
  2. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak - Centrum Energetyki AGH
  3. dr hab. inż. Dariusz Kardaś - IMP PAN
  4. dr inż. Grzegorz Żywica - IMP PAN
  5. Piotr Skoczko - Energa Operator SA

 

Serdecznie zapraszamy na stronę konferencji: www.imp.gda.pl/ter

DO GÓRY