PL
EN
VII Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland na XXV-lecie Towarzystwa Elektrowni Wodnych
Data publikacji: 19.04.2017

Konferencja odbędzie w dniach 26-27 października tego roku równolegle do Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland w Warszawie. Współorganizatorami są: Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW), Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW), spółka REECO Poland oraz Dział Handlowy Ambasady Norweskiej.

Konferencja została pomyślana, jako dwudniowe wydarzenia o regionalnym zasięgu europejskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. Przewidziano segment dotyczący sytuacji sektora energetyki wodnej w świetle aktualnej polityki Polski i innych krajów regionu oraz segment zawierający wystąpienia o charakterze naukowo-technicznym. Dalsze szczegóły dostępne są w materiałach do pobrania z naszej strony

DO GÓRY