PL
EN
VIII Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland gościła w Beskidach
Data publikacji: 25.11.2018

Polskie Konferencje Hydroenergetyczna RENEXPO Poland organizowane są od roku 2011 przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, przy stałej współpracy z grupą REECO GmbH. Mimo swej nazwy, mają zasięg międzynarodowy i prowadzone są z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego. Tegoroczna konferencja uzyskała wsparcie od grupy Energa SA (sponsor platynowy) oraz spółek PGE Energia Odnawialna SA i TB Hydro. ZEW Porąbka-Żar (Oddział PGE EO SA w Międzybrodziu Bialskim) przyjął na siebie rolę gospodarza drugiego dnia konferencji. Instytut Energetyki O/Gdańsk zapewnił możliwość druku materiałów konferencyjnych.

Konferencja odbyła się w dniach 20-21 września br. w hotelu Ibis Styles w Bielsku-Białej, bezpośrednio po XXVII Zgromadzeniu Krajowym Towarzystwa Elektrowni Wodnych. Dzień pierwszy wydarzenia zajęły obrady konferencyjne, dzień drugi - wizyta techniczna na zaporze w Tresnej i w Elektrowni Wodnej Porąbka-Żar. Wydarzenie było adresowane do szeroko rozumianego sektora energetyki wodnej, obejmującego przedstawicieli i pracowników spółek hydroenergetycznych i właścicieli prywatnych elektrowni wodnych, a także dostawców usług i wyposażenia, biur projektowych, firm konsultingowych, uczelni i innych ośrodków badawczych oraz badawczo-rozwojowych.

XXX-lecie założenia Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych było dobrą okazją do wygłoszenia referatu inauguracyjnego przez prezes Ewę Malicką. Członkowie Zarządu TRMEW zabierali też głos podczas pierwszej sesji – poświęconej głównie uwarunkowaniom prawno-ekonomicznym funkcjonowania energetyki wodnej. Sesja druga stanowiła wprowadzenie do debaty panelowej poświęconej podziałowi kosztów utrzymania obiektów wielozadaniowych. Przedstawiono możliwości energetyki wodnej dotyczące odbudowy systemu elektroenergetycznego i świadczeń na rzecz gospodarki wodnej, a także algorytmy optymalizacji wytwarzania energii elektrycznej w obiektach wieloblokowych oraz podziału kosztów między użytkowników budowli piętrzących metodą utraconych korzyści. Wystąpienia w segmencie naukowo-technicznym dotyczyły wspomagania procesu projektowania turbin wodnych przy użyciu metod CFD, mikroenergetyki wodnej oraz oddziaływania zmiennej pracy małych elektrowni wodnych na warunki hydrologiczne i stan środowiska przyrodniczego po stronie dolnej wody. Pracownicy Ośrodka Hydrodynamiki IMP PAN byli autorami lub współautorami trzech spośród 15-tu wygłoszonych referatów.


Ci, którzy dotrwali do końca – uczestnicy ostatniej sesji PKH RENEXPO Poland 2018 na schodach hotelu Ibis Styles w Bielsku Białej.

W konferencji wzięło udział 45 osób – około dwa razy mniej niż w latach ubiegłych. Obniżona frekwencja wynikła z nieoczekiwanej kolizji z jubileuszem 50-lecia Zapory i Elektrowni Wodnej Solina i z I Kongresem Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Była to cena za podjętą na początku roku decyzję o przeniesieniu obrad z października na wrzesień. Celem było odsunięcie terminów PKH RENEXPO Poland i HYDRO 2018. W roku 2019 organizatorzy zamierzają powrócić do terminu październikowego.

Bardziej obszerne sprawozdanie z konferencji ukaże się w ciągu najbliższego miesiąca. Książka streszczeń jest już dostępna tutaj.

DO GÓRY