PL
EN
W Gdańsku powstanie Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych
Data publikacji: 9.10.2017

28 września 2017 roku w Olivia Business Centre podpisano porozumienie deklarujące powołanie do życia Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych (w skrócie: PHIC). Jego inicjatorami są Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Pomorski Klaster ICT INTERIZON. Dokument sygnowali w Olivia Sky Club przedstawiciele 10 firm i organizacji działających na Pomorzu.

Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych ma wejść w skład Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. Jego zadaniem ma być świadczenie kompleksowych usług na rzecz przedsiębiorstw w celu ulepszenia ich procesów – biznesowych i produkcyjnych - oraz produktów i usług za pomocą technologii cyfrowych.

Strony porozumienia wyraziły wstępną wolę wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PHIC, zadeklarowały także utworzenie specjalnej grupy roboczej działającej operacyjnie na rzecz finalnego utworzenia Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych.

Członkowie porozumienia:

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego;
  • Fundacja INTERIZON, podpisy pod dokumentem złożyli Izabela Disterheft, Prezes Zarządu oraz Jarosław Parzuchowski, Wiceprezes Zarządu
  • Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, reprezentował prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prorektor Politechniki Gdańskiej
  • AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, reprezentowane przez dyrektor Marię Montowską
  • Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego
  • BetterSolutions S.A.  umowa sygnowana przez CEO, Przemysława Szletera, Prezesa Zarządu
  • Bibus Menos Sp. z o.o., podpis złożył Maciej Gaszyński – dyrektor operacyjny
  • Centrum Techniki Okrętowej S.A., reprezentowane przez Zbigniewa Karpińskiego, Prezesa Zarządu CTO
  • Energa Informatyka i Technologie, Tomasz Wiatrak, Prezes Zarządu oraz Radosław Hrehorowicz, Wiceprezes Zarządu
  • Fundacja Gdańsk Global/ Olivia Business Centre - Tomasz Woźniak

Wydarzenie miało miejsce podczas tegorocznego ICT DAY, organizowanego w Olivia Business Centre przez Pomorski Klaster ICT Interizon i Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Podczas konferencji dyskutowano m.in. o tym, co wydarzy się na Pomorzu w ramach inicjatywy Polska Platforma Przemysłu 4.0. Poruszano tak palące kwestie, jak IoT for Industry, automatyzacja, robotyzacja procesów oraz analiza danych czy blockchain. Uczestnicy spotkania debatowali również na temat bezpieczeństwa w firmach IT oraz zagadnień rynku kadr i internacjonalizacja w sektorze IT.

Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma rozpocząć działalność w 2018 roku. Fundacja ma wspomagać transformację polskiego przemysłu; jego cyfryzację i robotyzację. Platforma to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego filarem jest m.in. reindustrializacja. Powołanie
i działania Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 mają przyczynić się do realizacji SOR i pomóc uczestnikom rynku stawić czoła nowym wyzwaniom jakie wiążą się z czwartą rewolucją przemysłową. Platforma jako instytucją działająca na styku sektora publicznego i prywatnego ma zrzeszać m.in. dostawców i biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Jej zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz kluczowych standardów technicznych i zarządczych, które są fundamentem udanej transformacji do Przemysłu 4.0 – przede wszystkim wśród małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sieć Centrów Kompetencyjnych, a także doradztwo w zakresie implementacji związanych z nim technik
i technologii. Więcej: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/powstanie-polska-platforma-przemyslu-40/

•    Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego;
•    Fundacja INTERIZON, podpisy pod dokumentem złożyli Izabela Disterheft, Prezes Zarządu oraz Jarosław Parzuchowski, Wiceprezes Zarządu
•    Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, reprezentował prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prorektor Politechniki Gdańskiej
•    AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, reprezentowane przez dyrektor Marię Montowską
•    Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego
•    BetterSolutions S.A.  umowa sygnowana przez CEO, Przemysława Szletera, Prezesa Zarządu
•    Bibus Menos Sp. z o.o., podpis złożył Maciej Gaszyński – dyrektor operacyjny
•    Centrum Techniki Okrętowej S.A., reprezentowane przez Zbigniewa Karpińskiego, Prezesa Zarządu CTO
•    Energa Informatyka i Technologie, Tomasz Wiatrak, Prezes Zarządu oraz Radosław Hrehorowicz, Wiceprezes Zarządu
•    Fundacja Gdańsk Global/ Olivia Business Centre - Tomasz Woźniak

DO GÓRY