PL
EN
WFOŚiGW w Gdańsku
Data publikacji: 22.08.2016

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku na realizację zadania edukacyjnego pt. "Nie tylko kolektory...! Innowacyjne rozwiązania techniczne wykorzystujące OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej w województwie pomorskim". Okres realizacji zadania 20.07.2016-31.11.2016.

Koszt kwalifikowany zadania to 22 915,00 PLN, z czego 13 100,00 PLN to dotacja przyznana IMP PAN ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na pokrycie wydatków bieżących. Wkład własny IMP PAN wynosi 9 815,00 PLN.

Projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Zadanie edukacyjne pt.: "Nie tylko kolektory! Innowacyjne rozwiązania techniczne wykorzystujące OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej w województwie pomorskim." zakłada realizację szkolenia informacyjno-edukacyjnego dedykowanego dla pracowników działów technicznych oraz administratorów/zarządców budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego w zakresie informowania o innowacyjnych technologiach wykorzystujących OZE oraz poprawiających efektywność energetyczną do zastosowania w sektorze budownictwa.

Szkolenie, planowo obejmujące 50 uczestników będzie miało formę wizyty studyjnej w nowoczesnym Centrum Badawczym IMP PAN "Konwersja Energii i Źródła Odnawialne" (CB KEZO) w Jabłonnie.

 

DO GÓRY