PL
EN
XI Warsztaty Wielofazowe
Data publikacji: 12.02.2015

Instytut Maszyn Przepływowych PAN podejmuje organizację kolejnych Warsztatów Wielofazowych wraz ze Szkołą Letnią. Tradycją tych spotkań jest przyjazna atmosfera łącząca uznane autorytety i młodych badaczy, sprzyjająca dyskusji oraz inspirująca dalsze badania. Poruszana tematyka koncentruje się wokół zagadnień będących wspólnym wyzwaniem dla specjalistów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, termodynamiki, energetyki oraz mechaniki płynów.

„Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych”
„Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems”

&

Szkoła Letnia Przepływów Wielofazowych Summer School ”Multiphase Flows”
Gdańsk / Jantar, 18-20.06.2015

 

Znaczącą część tegorocznego spotkania wypełni Szkoła Letnia, z wykładami w języku angielskim przygotowanymi przez zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Jednocześnie, zapraszamy Państwa do zgłaszania doniesień naukowych dotyczących podejmowanych prac (także tych w toku) w zakresie szeroko rozumianych przepływów wielofazowych. Planujemy ich prezentację sesyjną bądź w formie posteru. Jedna z sesji plakatowych, połączona z konkursem, będzie forum prezentacji młodych badaczy w ramach realizowanych prac doktorskich - proponujemy tu język angielski. Nie narzucamy natomiast języka prezentacji w innych sesjach.

 

DO GÓRY