PL
EN
XIII Warsztaty Wielofazowe i Szkoła Letnia
Data publikacji: 29.11.2018

IMP PAN w Gdańsku podejmuje organizację kolejnych Warsztatów Wielofazowych wraz ze Szkołą Letnią. Tradycją tych spotkań jest przyjazna atmosfera łącząca uznane autorytety i młodych badaczy, sprzyjająca dyskusji oraz inspirująca dalsze badania. Tematyka obejmuje wspólne wyzwania dla specjalistów z zakresu mechaniki płynów, termodynamiki, energetyki oraz inżynierii chemicznej i procesowej.

Wykłady Szkoły Letniej, w języku angielskim, przedstawią zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Zapraszamy Państwa do zgłaszania doniesień naukowych (także prac w toku) w zakresie szeroko rozumianych przepływów wielofazowych jako referat lub poster. Jedna z sesji plakatowych, połączona z konkursem, będzie forum prezentacji młodych badaczy w ramach realizowanych prac doktorskich - proponujemy tu język angielski. Nie narzucamy natomiast języka prezentacji w innych sesjach.

Więcej informacji na https://www.imp.gda.pl/ww19/

DO GÓRY