PL
EN

Trójmiejska Szkoła Doktorska Polskiej Akademii Nauk

Trójmiejska Szkoła Doktorska Polskiej Akademii Nauk (TSD PAN) jest prowadzona wspólnie przez:

  • Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN)
  • Instytut Budownictwa Wodnego PAN (IBW PAN)
  • Instytut Oceanologii PAN (IO PAN)

 

Szkoła Doktorska oferuje kształcenie w ramach trzech dyscyplin:

  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria lądowa i transport
  • nauki o Ziemi i środowisku

Dyrektor
dr hab. inż. Magdalena Mieloszyk, prof. IMP PAN

Kontakt
e-mail: tsdpan@imp.gda.pl
Biuro Szkoły Doktorskiej, pokój 532

Ogłoszenia

MONOGRAFIA

Wybrane zagadnienia inżynierii mechanicznej
Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Mieloszyk i Tomasza Ochrymiuka
Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2020
ISBN 978-83-88237-97-3

Selected problems in mechanical engineering 2021
Editors: Magdalena Mieloszyk, Tomasz Ochrymiuk
Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2021
ISBN 978-83-66928-00-8

Selected problems in Earth and related environmental sciences 2021
Editors: Magdalena Mieloszyk, Sławomir Sagan, Tomasz Ochrymiuk
Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2021
ISBN 978-83-66928-01-5

 

 

DOKTORAT WDROŻENIOWY

                              


Doktorat wdrożeniowy to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skierowany do uczelni i instytucji naukowych prowadzących Szkoły Doktorskie, jak również do doktorantów oraz przedsiębiorców. Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. Doktoranci pod okiem dwóch opiekunów – naukowego po stronie uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy – pracują nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca. Warunkiem przystąpienia do programu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy u przedsiębiorcy. Efektem udziału w programie jest znalezienie sposobu na rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego przez uruchomienie projektu badawczo-rozwojowego, rozwój zawodowy pracownika dzięki uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz wzmocnienie współpracy badawczo-rozwojowej z uczelnią.

Program Doktorat wdrożeniowy - V edycja

Doktoranci Trójmiejskiej Szkoły Doktorskiej PAN realizują trzy doktoraty w ramach V edycji programu Doktorat wdrożeniowy w ramach dyscypliny inżynieria mechaniczna
1) Modelowanie i weryfikacja eksperymentalna procesu ciemnej fermentacji odpadów garbarskich
2) Wstępna obróbka substratów odpadowych do fermentacji - budowa instalacji i badanie procesu
3) Wpływ zastosowania paliw syntetycznych i wodoropochodnych na proces spalania w silnikach i turbinach okrętowych

Tematy badawcze są realizowane we współpracy z firmami:
1) BADER Polska Sp. z o.o.
2) Rendben Sp. z o.o.
3) Seacon Engineering

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY