PL
EN

Ogłoszenia

MONOGRAFIA

Wybrane zagadnienia inżynierii mechanicznej
Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Mieloszyk i Tomasza Ochrymiuka
Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2020
ISBN 978-83-88237-97-3

Selected problems in mechanical engineering 2021
Editors: Magdalena Mieloszyk, Tomasz Ochrymiuk
Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2021
ISBN 978-83-66928-00-8

Selected problems in Earth and related environmental sciences 2021
Editors: Magdalena Mieloszyk, Sławomir Sagan, Tomasz Ochrymiuk
Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2021
ISBN 978-83-66928-01-5

 

 

DO GÓRY