PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej


Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) jest wspólną inicjatywą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej oraz Marszałków i Samorządów Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych województwach.
Obejmuje swym zasięgiem obszar Polski północnej od Koszalina przez Województwo Pomorskie po wschodnie krańce Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

AKTUALNOŚCI

15.10. br. Spotkanie Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, w dniu 15 października, o godz. 14.00, w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN.

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu projektów realizowanych przez Klaster i możliwości zaangażowania się w nie dla członków BKEE. Ponadto, na spotkaniu zostanie przedstawiony skład osobowy Grupy Sterującej, która wyłoniła się po ostatnim spotkaniu Klastra (zachęcamy Państwa do zgłaszania się do udziału w Grupie Sterującej). Przewidujemy również prezentację Pana Bartosza Pietrzykowskiego, reprezentującego firmy Implaser Innovative Technologies Sp. z o.o. oraz Eco-Construction Sp. z o.o.

Poniżej, w punktach przedstawiamy agendę spotkania:

1) Przedstawienie bieżącej działalności BKEE
2) Prezentacja projektów realizowanych przez BKEE i możliwości współpracy dla członków Klastra w ramach tych projektów
3) Przedstawienie składu Grupy Sterującej
4) Prezentacje wybranych firm klastrowych
5) Dyskusja końcowa

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Podpisanie umowy o współpracy z koreańską formą KEPCO

W dniu 25 października br. Bałtycki Klaster Eko Energetyczny zorganizował w Centrum Badawczym PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO) w Jabłonnie pod Warszawą  spotkanie z przedstawicielami Instytutu Badawczego firmy KEPCO – największej firmy energetycznej z Korei Południowej (home.kepco.co.kr/<wbr>kepco/<wbr />EN/main.do).

więcej »

Rozwój łańcucha wartości w ramach projektu COSMENERG w klastrach

W Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie w dniach 4-5 lipca br odbył się warsztat, w którym mogli zaprezentować się Partnerzy Projektu COSMENERG. 

Głównym celem był rozwój łańcucha wartości w klastrach, a warsztat prowadziła dr Anna Lis (Politechnika Gdańska). 

Ze strony Bałtyckiego Klastra Ekoenrgetycznego udział wzięły: Ewa Domke, Marzena Patoleta i Joanna Łuczak.

Więcej informacji na temat warsztatu znajduje się w linku poniżej, który udostępnia węgierski Partner - Klaster ArchEnerg:

www.archenerg.eu/index.<wbr>php/en/home/329-value-chain-<wbr>development-of-clusters-at-<wbr>cosmenerg-ii-workshop

EU-Vietnam Business Network

Szanowni Państwo, 

EU-Vietnam Business Network zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie udziału w misji gospodarczej w Wietnamie w obszarze zielonych technologii. Wnioski można składać do 15 września 2017 r. Więcej informacji znajduje się w folderze dostępnym TUTAJ.

Zaproszenie na Polski Dzień Gospodarczy w Oldenburgu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie pn. Polski Dzień Gospodarczy który odbędzie się 27 września 2017 roku w Oldenburgu położonym w Dolnej Saksonii w Niemczech. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem kluczowych kontaktów i rozwojem sprzedaży na rynku niemieckim.

BKEE PARTNEREM PROJEKTU COSMENERG

COSMENERG jest projektem współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej, ukierunkowanym na doskonałość klastrów w środkowo- i wschodnioeuropejskiej sieci organizacji klastrowych w obszarze (eko- i bio) energii, energetyki odnawialnej i technologii środowiskowych. 

Dzięki wsparciu ze strony tego projektu nasz Klaster, we współpracy z 4 innymi klastrami (ArchEnerg, Green Energy, NEU e.V, Ecopanonia), ma na celu dostarczać naszym członkom z grupy MŚP bardziej profesjonalne usługi wspierające innowacje i biznes.  

Więcej informacji dotyczących realizacji projektu znajdą Państwo pod adresem URL:

SPOTKANIE PARTNERÓW KLASTRA 5.06.2017

Dnia 5 czerwca 2017 w siedzibie Instytutu Maszyn Przepływowych PAN odbyło się spotkanie członków BKEE. Spotkanie otworzył prof. Jan Kiciński, Przewodniczący Rady Programowej Klastra. Tematem spotkania był aktualnie realizowany projekt europejski o akronimie COSMENERG, podsumowanie wyników ankiet dotyczących potrzeb członków klastra oraz nowe kierunki działalności BKEE.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania! Będziemy o nich Państwa na bieżąco informować.

Prezentacja dot. projektu COSMENERG

pdf

Spotkanie klastra 29.09.2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie dziękujemy za udział w spotkaniu klastra, które odbyło się w dniu 29.09.2015r. Poniżej udostępniamy prezentacje prelegentów:

1.

prof. Janusz Gołaszewski - Dotychczasowa działalność Klastra

pdf

2.

dr Patryk Chaja - Centrum Badawcze PAN KEZO

pdf

3.

Stanisałw Szultka - Klastry – wyzwania i możliwości

4.

prof. AdamCenian - Program Strategiczny

pdf

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, iż w dniu 9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego Przyjął Uchwałę nr 316/31/15  w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz ISP.

Na mocy tej uchwały określono 4 obszary ISP:

1) ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne,

2) ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

3) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle,  dystrybucji i zużyciu energii i paliw;

4) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. 

ISP 3 – będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie; b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka; c) smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii; d) magazynowanie energii; e) pojazdy o napędzie alternatywnym; f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych; g) biokomponenty i biopaliwa; h) energetyczne wykorzystanie odpadów.

Przegląd projektów dla MSP

Przedstawiamy Państwu przegląd projektów dla klastrów oraz MSP, które niebawem zostaną ogłoszone bądź już trwają. Zestawienie zostało przygotowane przez firmę PNO Consultants Sp. z o.o.

Urząd Dozoru Technicznego (DT) rozpoczął egzaminy na certyfikowanych instalatorów odnawialnych źródeł energii. System certyfikacji instalatorów OZE został wprowadzony do polskiego prawa wraz z ubiegłoroczną nowelizacją Prawa energetycznego (tzw. małego trójpaku). 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI Eko Budownictwo i Energetyka Odnawialna

W dniu 4 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja pn. Eko-budownictwo i Energetyka Odnawialna szansą na rozwój regionu pomorskiego w programie Horyzont 2020. Konferecja była wspólnąinicjatywą Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Gdańskiego Klastra Budowlanego.


więcej »

W dniu 19.04.2013 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku odbyło się I Bałtyckie Forum OZE.

więcej »

Tezy wykładu wygłoszonego podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Gołdapi.

więcej »

Projekt Ustawy OZE

W związku z zaproszeniem z Ministerstwa Gospodarki do konsultacji społecznych nt. projektu ustawy OZE, Pomorski Urząd Marszałkowski przy współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN (koordynatorem Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego) zgłosił stanowisko Regionu Pomorskiego w tej sprawie.

Dokument został przesłany do Ministerstwa Gospodarki w obowiązującym terminie.

Zobacz dokument

Platforma Informacji o Nauce (PION)

Platforma Informacji o Nauce, (PION), jest bazą o potencjale naukowo - badawczym trzech uczelni Trójmiasta: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Morskiej.

Baza PION gromadzi informacje na temat:

  • kompetencji pracowników naukowych uczelni,
  • publikacji naukowych,
  • projektów z zakresu badań podstawowych, celowych i rozwojowych,
  • laboratoriów i dostępnej aparatury,
  • patentów i know-how,
  • ofert dotyczących innowacyjnych rozwiązań.

Baza PION ułatwia tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań jak również budowanie i uzupełnianie informacji związanych z kompetencjami uczelni wyższych, w celu zapewnienia efektywnej współpracy akademickiej z przemysłem i administracją.
Baza jest dostępna pod adresem: www.pion.gda.pl

Raport: Morski wiatr kontra atom

wind

zdjęcie: Google Earth

Analiza kosztów morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej oraz ich potencjału tworzenia miejsc pracy. Porównano koszty budowy i oddania do użytku projektowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu o mocy 3GW, z budową klastra morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznie strefie ekonomicznej o podobnej mocy.

więcej »

DO GÓRY