PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej


Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) jest wspólną inicjatywą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej oraz Marszałków i Samorządów Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych województwach.
Obejmuje swym zasięgiem obszar Polski północnej od Koszalina przez Województwo Pomorskie po wschodnie krańce Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU BIZNESOWYM W BRAZYLII

Szanowni Państwo,

W efekcie działań BKEE zmierzających do internacjonalizacji naszego Klastra, mamy wielką przyjemność przekazać Państwu zaproszenie skierowane do MŚP - Członków BKEE do aplikowania o udział w sponsorowanym przez UE spotkaniu biznesowym w Sãu Paulo, w Brazylii, dedykowanym dla przedsiębiorców z Brazylii oraz MŚP z 28 krajów UE w zakresie odnawialnych Źródeł Energii w dniach 7-11 Listopada 2016 roku. 

MŚP, które zostaną zakwalifikowane przez Ekspertów Inicjatywy Low Carbon Business Action (LCBA) w Brazyli do udziału w misji, będą miały zwrócone (w 80%)  koszty podróży. Aby aplikować o udział w misji należy wypełnić formularz dostępny bezpośrednio na stronie www.lowcarbonbrazil.com/application/reg.aspx najpóźniej do 18.09.2016 r.

Uwaga! Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi materiałami, gdzie znajduje się szczegółowy opis planowanego wydarzenia. Wszelkie pytania dot. spotkania prosimy kierować bezpośrednio na adres organizatorów info@lowcarbonbrazil.com

Osoby, które zdecydują się aplikować prosimy o przesłanie informacji o tym fakcie na adres bkee@imp.gda.pl

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za nowe inicjatywy Członków BKEE w Ameryce Południowej!

1.

Zaproszenie w jęz. angielskim

pdf

2.

Materiały informacyjne w jęz. angielskim

pdf

3.

Ulotka LCBA w jęz. angielskim

PRACE NAD WNIOSKIEM PROJEKTOWYM GERD4SE

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwają zaawansowane prace nad wnioskiem projektowym w ramach H2020, GERD4SE - Geographic and Environmental Raw Data For Smart Energy w ramach którego 75% całkowitego budżetu ma zostać rozdysponowane wśród MŚP należących dla Klastrów partycypujących w Konsorcjum. (Planowany całkowity budżet projektu to 3 800 000 euro). Wniosek jest składany dwuetapowo. Etap pierwszy został oceniony pozytywnie i zostaliśmy zaproszeni do kontynuacji prac na finalną wersją wniosku. Celem wniosku jest sprzyjanie współpracy Klastrów reprezentujących różne branże, a w efekcie wypracowanie między-sektorowej współpracy mającej na celu wygenerowanie nowych usług/łańcuchów współpracy. 

Szczegóły dotyczące selekcji MŚP oraz sposobu podziału środków są aktualnie w trakcie ustaleń, natomiast planowane są dotacje/vouchery w wysokości do 60 tyś. euro dla wybranego przedsiębiorstwa. 

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety (do 6.09.2016 - przedłużony deadline!), która będzie nieocenioną pomocą przy finalizacji prac nad wnioskiem. Ankieta została przygotowana przez Koordynatora wniosku GERD4SE i jest dostępna na poniżej stronie:

projekt COSMENERG

Szanowni Państwo, 

W imieniu Prof. Jana Kicińskiego mamy przyjemność poinformować Państwa, że projekt "COSMENERG - Clusters Excellence project in Central and Eastern European network of cluster organisations in the field of (eco- and bio) energy, renewable energy and environmental technology" został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji w ramach programu COSME. Jest to projekt szkoleniowy dla kadry zarządzającej BKEE, w ramach którego m.in. będzie aktualizowana Strategia Rozwoju dla BKEE oraz przeprowadzony zostanie zewnętrzny/podstawowy Audyt przez organizację ESCA - European Secretariat for Cluster Analysis (http://cluster-analysis.org/benchmarked-clusters), celem wskazania nam możliwości dot. poprawy funkcjonowania BKEE (audyt podstawowy kończy się otrzymaniem Brązowego Certyfikatu). Projekt ma na celu wymianę doświadczeń oraz naukę od "lepszych" - pozostałe Klastry uczestniczące w projekcie, oprócz Klastra z Serbii, który tak jak BKEE nie ma jeszcze żadnego Certyfikatu są bardziej od nas zaawansowane w aspekcie zarządzania i organizacji, i tak Klaster z Węgier (Koordynator projektu) - posiada złoty certyfikat, Klaster z Rumunii (srebrny) a Klaster z Niemiec - brązowy certyfikat). Projekt będzie realizowany przez dwa lata, począwszy od października 2016 r.

Mamy nadzieję, ze będzie to ważny krok dla BKEE w kierunku internacjonalizacji naszych działań i rozwinięcia współpracy!

Spotkanie klastra 29.09.2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie dziękujemy za udział w spotkaniu klastra, które odbyło się w dniu 29.09.2015r. Poniżej udostępniamy prezentacje prelegentów:

1.

prof. Janusz Gołaszewski - Dotychczasowa działalność Klastra

pdf

2.

dr Patryk Chaja - Centrum Badawcze PAN KEZO

pdf

3.

Stanisałw Szultka - Klastry – wyzwania i możliwości

4.

prof. AdamCenian - Program Strategiczny

pdf

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, iż w dniu 9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego Przyjął Uchwałę nr 316/31/15  w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz ISP.

Na mocy tej uchwały określono 4 obszary ISP:

1) ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne,

2) ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

3) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle,  dystrybucji i zużyciu energii i paliw;

4) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. 

ISP 3 – będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie; b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka; c) smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii; d) magazynowanie energii; e) pojazdy o napędzie alternatywnym; f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych; g) biokomponenty i biopaliwa; h) energetyczne wykorzystanie odpadów.

Przegląd projektów dla MSP

Przedstawiamy Państwu przegląd projektów dla klastrów oraz MSP, które niebawem zostaną ogłoszone bądź już trwają. Zestawienie zostało przygotowane przez firmę PNO Consultants Sp. z o.o.

Urząd Dozoru Technicznego (DT) rozpoczął egzaminy na certyfikowanych instalatorów odnawialnych źródeł energii. System certyfikacji instalatorów OZE został wprowadzony do polskiego prawa wraz z ubiegłoroczną nowelizacją Prawa energetycznego (tzw. małego trójpaku). 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI Eko Budownictwo i Energetyka Odnawialna

W dniu 4 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja pn. Eko-budownictwo i Energetyka Odnawialna szansą na rozwój regionu pomorskiego w programie Horyzont 2020. Konferecja była wspólnąinicjatywą Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Gdańskiego Klastra Budowlanego.


więcej »

W dniu 19.04.2013 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku odbyło się I Bałtyckie Forum OZE.

więcej »

Tezy wykładu wygłoszonego podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Gołdapi.

więcej »

Projekt Ustawy OZE

W związku z zaproszeniem z Ministerstwa Gospodarki do konsultacji społecznych nt. projektu ustawy OZE, Pomorski Urząd Marszałkowski przy współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN (koordynatorem Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego) zgłosił stanowisko Regionu Pomorskiego w tej sprawie.

Dokument został przesłany do Ministerstwa Gospodarki w obowiązującym terminie.

Zobacz dokument

Platforma Informacji o Nauce (PION)

Platforma Informacji o Nauce, (PION), jest bazą o potencjale naukowo - badawczym trzech uczelni Trójmiasta: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Morskiej.

Baza PION gromadzi informacje na temat:

  • kompetencji pracowników naukowych uczelni,
  • publikacji naukowych,
  • projektów z zakresu badań podstawowych, celowych i rozwojowych,
  • laboratoriów i dostępnej aparatury,
  • patentów i know-how,
  • ofert dotyczących innowacyjnych rozwiązań.

Baza PION ułatwia tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań jak również budowanie i uzupełnianie informacji związanych z kompetencjami uczelni wyższych, w celu zapewnienia efektywnej współpracy akademickiej z przemysłem i administracją.
Baza jest dostępna pod adresem: www.pion.gda.pl

Raport: Morski wiatr kontra atom

wind

zdjęcie: Google Earth

Analiza kosztów morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej oraz ich potencjału tworzenia miejsc pracy. Porównano koszty budowy i oddania do użytku projektowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu o mocy 3GW, z budową klastra morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznie strefie ekonomicznej o podobnej mocy.

więcej »

DO GÓRY