PL
EN

Karty zgłoszeń osiągnięć

 1. Karta zgłoszenia publikacji i innych osiągnięć punktowanych
  (druk A w formacie: PDF; aPDF)
 2. Karta zgłoszenia pozostałych osiągnięć punktowanych
  (druk B w formacie: PDF; aPDF)
 3. Karta zgłoszenia recenzji publikacji w czasopismach
  (druk BR w formacie: PDF; aPDF)
 4. Karta zgłoszenia opracowań wewnętrznych i innych osiągnięć niepunktowanych
  (druk C w formacie: PDF; aPDF)
 5. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – projekty
  (druk D1 w formacie: PDF; aPDF)
 6. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – komercjalizacja i usługi badawcze
  (druk D2 w formacie: PDF; aPDF)

Dla Pracowników – Dokumenty i Formularze

1.

Wniosek urlopowy

pdf  word

2.

Polecenie wyjazdu służbowego

pdf  word

3.

Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy – załącznik 1

pdf  word

4.

Oświadczenie dotyczące zgody na zaliczenie do pracowników zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych – załącznik 2

pdf  word

5.

Zapotrzebowanie na materiały biurowe 

pdf  word

Sprawy Socjalne

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF)
 2. Załącznik nr 1 - wzór tabeli dopłat z ZFŚS (PDF)
 3. Załącznik nr 2 -  Wzór preliminarza ZFŚS na rok bieżący (XLSX)
 4. Załącznik nr 3 -  Wzór sprawozdania finansowego ZFŚS za rok ubiegły (XLSX)
 5. Załącznik nr 4 -  Wzór oświadczenia o przychodach uzyskanych (XLSX)
 6. Załącznik nr 5 - Wzór wniosku o dofinansowanie wczasów (XLSX)
 7. Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o dofinansowanie kolonii / obozu (XLSX)
 8. Załącznik nr 7 -  Wzór wniosku o udzielenie pożyczki z ZFM (DOCX)
 9. Załącznik nr 8 - Wzór umowy o udzielenie pożyczki z ZFM (PDF)
 10. Załącznik nr 9 - Wzór wniosku o przyznanie zapomogi losowej i socjalnej (DOC)
 11. Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia o dochodach w związku z dofinansowaniem paczek mikołajkowych w roku (DOCX)
 12. Załącznik nr 11 - Oświadczenie o poufności (PDF)
 13. Bieżący preliminarz ZFŚS (PDF)

Webmail

roundcube

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY