PL
EN

Dla Pracowników - Dokumenty i Formularze

1.

Wniosek urlopowy

pdf  word

2.

Polecenie wyjazdu służbowego

pdf  word

3.

Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy - załącznik 1

pdf  word

4.

Oświadczenie dotyczące zgody na zaliczenie do pracowników zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych - załącznik 2

pdf  word

5.

Zapotrzebowanie na materiały biurowe 

pdf  word

Karty zgłoszeń osiągnięć

 1. Karta zgłoszenia publikacji i innych osiągnięć punktowanych
  (druk A w formacie: PDF; aPDF)
 2. Karta zgłoszenia pozostałych osiągnięć punktowanych
  (druk B w formacie: PDF; aPDF)
 3. Karta zgłoszenia recenzji publikacji w czasopismach
  (druk BR w formacie: PDF; aPDF)
 4. Karta zgłoszenia opracowań wewnętrznych i innych osiągnięć niepunktowanych
  (druk C w formacie: PDF; aPDF)
 5. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – projekty
  (druk D1 w formacie: PDF; aPDF)
 6. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – komercjalizacja i usługi badawcze
  (druk D2 w formacie: PDF; aPDF)

Sprawy Socjalne

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 2. Załącznik nr 1 - tabela dopłat
 3. Załącznik nr 4 - oświadczenie o przychodach (PDF / XLSX)
 4. Załącznik nr 4A - oświadczenie o dochodach (dla dofinansowania zajęć sportowych i imprez kulturalnych) (PDF)
 5. Załącznik nr 5 - wniosek o dofinansowanie wczasów (PDF / XLSX)
 6. Załącznik nr 6 - wniosek o dofinansowanie kolonii / obozu (PDF / XLSX)
 7. Załącznik nr 7 - wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej (PDF / DOCX)
 8. Załącznik nr 8 - umowa o udzielenie pożyczki mieszkaniowej (PDF / DOCX)
 9. Załącznik nr 9 - zasady przyznawania zapomóg (PDF / DOC)

Webmail

roundcube

DO GÓRY