PL
EN

Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne. W skład zespołu weszli: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, dr hab. inż. Adam Cenian, dr hab. inż. Piotr Lampart, mgr inż. Piotr Litwin, mgr inż. Marek Laskowski.

więcej »

Prof. Jan Kiciński został laureatem konkursu o statuetkę APOLLO. Nagroda została przyznana za istotny wkład w rozwój podstaw teoretycznych i technologicznych energetyki odnawialnej oraz wspieranie rozwoju konferencji z cyklu ENERGETYKA.

więcej »

29 listopada 2012 Prof dr hab inż Jan Kicinski został uhonorowany medalem im. Profesora Stefana Ziemby za całokształt działalności naukowej i organizacyjnej związanej z eksploatacją maszyn.

Profesor Jan Kiciński jest członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN. Nagroda została przyznana przez kapitułę medalu im. Profesora Stefana Ziemby

więcej »

Odznaczenie Złoty Laur dla Prof. Jana Kicińskiego

Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński został odznaczony Złotym Laurem przez JM Rektora i Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za specjalne zasługi dla uczelni. Wrzesień 2012.

 

DO GÓRY