PL
EN

Współpraca

 1. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
  www.ippt.pan.pl
 2. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
  www.imim.pl
 3. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
  www.itee.radom.pl
 4. Instytut Energetyki w Warszawie
  www.ien.com.pl
 5. Alstom Power w Elblągu
  www.alstom.pl
 6. Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
  www.cto.gda.pl
 7. Akademia Morska w Gdyni
  www.am.gdynia.pl
 8. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  www.agh.edu.pl
 9. Politechnika Częstochowska
  www.pcz.pl
 10. Politechnika Gdańska
  www.pg.gda.pl
 11. Politechnika Łódzka
  www.p.lodz.pl
 12. Politechnika Poznańska
  www.put.poznan.pl
 13. Politechnika Śląska w Gliwicach
  www.polsl.pl
 14. Politechnika Warszawska
  www.pw.edu.pl
 15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  www.uwm.edu.pl
DO GÓRY